Klicka här för att komma till vår startsida och få tillgång till intressant elektronikhistoria!

 

 

                 Operativ Tidsperiod

 

        J30   J33
      /----/------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

  

 

 

 

 

 

J 30 Mosquito

 

 

 

 

 

 

J 33 Venom

 

Flygradarstation PS-20  PS-20/A            Notis 1
Sveriges första flygburna jaktradar

Ursprungsbeteckning
SCR-720B

 

Under andra världskriget hade radarutvecklingen, genom utvecklingen av kavitetsmagnetronen kommit så långt att man kunde utrusta jaktflygplan med radar som opererade inom mikrovågsområdet.
Svenska flygvapnet köpte 1948 från England det tvåsitsiga nattjaktflygplanet Mosquito som fick den svenska beteckningen J30.
Mosquito var utrustat med radarstationen SCR-720, en amerikansk spaningsradar på 10cm bandet.
J30 baserades på flygflottiljen F1 i Västerås, som därmed omskolades från bomb- till nattjaktsflottilj – den första och enda i flygvapnet.
Radarutrustningen sköttes av navigatören, som muntligt via interkom överförde information till flygföraren.

År 1953 inköptes från samma tillverkare det nyutvecklade jetflygplanet J33 Venom,
PS-20 flyttades över till detta flygplan.

Mera om PS-20 och länk till bildspel

Senast uppdaterad 2016-11-06