Klicka här för att komma till vår startsida och få tillgång till intressant elektronikhistoria!

 

Operativ Tidsperiod

 

      /------------------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

 

 Tp47 Catalina
 

 

 

Antennenhet PS-19
 

 

Flygradarstation PS-19 PS-19/A
Ursprungsbeteckning AN/APS-3

 

Historik
1947 inköptes från Kanada tre sjöflygplan av typen Consolidated Catalina som deltagit i andra världskriget vid ubåtsjakt och havsövervakning. Leverans skedde 1948 och flygplanet fick svensk beteckning TP47.

Separat inköptes från USA flygradarstationen AN/APS-3 som fick svensk beteckning PS-19/A.
Denna x-bandsradar hade utvecklats gemensamt i USA av MIT Radiation Lab, Navy Research Lab och Sperry Co. Drivkraften var förhoppningen att få ned vikt och volym till en tredjedel genom övergång från 10 cm till 3 cm våglängd. Tillgången på 3cm magnetroner hade dessutom avsevärt förbättrats tidigt 1943 då utvecklingsprojektet påbörjades. Leveranser från Philco  av APS-3 påbörjads sent 1943.

Svensk användning
Flygplanen modifierades vid CVV, Centrala Flygverkstaden i Västerås, bland annat installerades PS-19. Antennen och sändar - mottagarenheten placerades i nosutrymmet, som i Catalinan varit avsett för bombfällare och kulspruteskytt. Övriga enheter placerades i utrymmet för navigatör och signalist

Catalinorna baserades vid Flygräddningsgruppen, FRÄD vid F2 Hägernäs som hade till uppgift att undsätta nödställda, utföra akuta sjuktransporter mm, allt med en ständigt hög beredskap.
PS-19 användes för navigering och målupptäckt vid undsättning till sjöss och ökade i hög grad Catalinans användbarhet vid räddning av nödställda. Man utförde även isspaning för den civila sjöfarten

Tekniska data

  • Magnetronsändare på X-band  9,3 GHz.

  • Pulseffekt 35 kW

  • Mellanfrekvens 30MHz, bandbredd 3 MHz

  • PRF 350 -1400 Hz

  • Pulstid 0,5 – 2µs

  • PS-19 användes och manövrerades i Catalinan av navigatören, som hade ett B-skop med avsevärt större bildyta än i PS-18.

  • Signalisten hade ett andra B-skop.

Källor:
Flygburen spaningsradar PS-19/A.
Historik, erfarenheter
Av Sune Rosenberg, FHT pdf-format
Tidig flygradar, vittnesseminarium
US Navy. The
tactical use of radar AN/APS-3 in aircraft

Skrivet av: Alf Gustavsson
Senast uppdaterad 2011-01-21