Operativ Tidsperiod
 


 

 

Flygradarstation PS-18 PS-18/A

Ursprungsbeteckning AN/APS-4

 

B18 med PS-18 Kurt Sjöberg som radaroperatör.
Senare kollega vid CVA

 

Alla enheter utställda på flygvapenmuseum
Större bild

 

Indikatorbild med fartyg mellan fastland och ö.
Avståndsområde 40 km

 

Operatörsplatsen med B-indikatorn i nosutrymmet  på S18 Större bild

 

 

Historik

Några år efter andra världskriget kunde Sverige köpa ett 40-tal flygradarstationer AN/APS-4 som surplus från USA, dessa fick beteckningen PS-18/A.

AN/APS-4 var utvecklad under 1942 vid Bell Lab
för användning på hangarfartygsbaserade flygplan. Monterad i en bombliknade kapsel, var den avsedd att hängas i flygplanens befintliga bombställ. Leveranser från Westinghouse påbörjades under 1943.

 

Svensk användning

I Sverige kontrollerades och modifierades PS-18 vid CVA före serieinstallation i flygplan S18A vid försökscentralen, FC i Linköping. Den taktiska utprovningen utfördes vid spaningsdivisionen på F3 i Malmslätt.

Vid spaningsflottiljen F11 i Nyköping baserades 20 S18A utrustade med PS-18.
I flottiljens uppgifter ingick havsövervakning genom att tidigt spåra och identifiera viktiga fartyg och fartygsansamlingar samt fastställa position, antal, kurs och fart.
Därmed dokumenterades den ”normala” fartygstrafiken i Östersjön. Konstaterade avvikelser för denna, föranledde flygspaningsuppdrag för insamling av eventuell information till underrättelsetjänsten.
För första gången utfördes dessa uppgifter av flygvapnet med stöd av flygburen spaningsradar. En dramatisk effektivitetshöjning, uppnåddes, jämfört med den tidigare metoden med enbart ögonspaning.

Senare, vid F17, försågs ett mindre antal B/T18B med
PS-18 Dessa flygplan skulle operera som målmarkörer.


Tekniska data

 • Magnetronsändare på X-band, 9,3 GHz

 • Pulseffekt max 35kW

 • Mellanfrekvens, 60MHz, bandbredd 2,7MHz

 • Kristallblandare och klystron som lokaloscillator

 • Avståndsområden km  Pulstid µs    PRF Hz

      6, 16, 40, 100               0,6             1000

      240                                0,6               600

 • Upplösning i sid- och höjdled: 6 grader

 • Upplösning i avstånd: 90 m

 • Räckvidd normalt 50 - 80 km för större fartyg

 • SM enhet i kapsel vikt ca 72 kg

En indikator och manöverlåda var radarnavigatörens användarutrustning. Indikatorn var en B-indikator.

 

Källor:

Sammanställt av Alf Gustavsson

Senast uppdaterad 2017-01-18