Operativ Tidsperiod
 


                                                                                  FLI-27                        FLI-35
                                       /-----------------------------------/-----1999
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

Flyglägesutrustning för J35F och J35J
Flyglägesinstrument typ FLI-27 och FLI-35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J35F flyglägesindikerande instrument med FLI 27
Större bild

 
J35J flyglägesindikerande instrument med FLI 35
Större bild

 

 

Drakenflygplanen J35F och J35J var utrustade med  avancerade avionikanläggningar för flyglägesindikering till flygföraren samt för information till styrautomaten och de taktiska systemen. Utrustningen i J35F var i stort sett en kopia av Flyglägesinstrument FLI-25 i J35D och S35E.

FLI-35 systemet i J35J, byggde i grunden på enheter ur FLI-27 samt en av FMV nyanskaffad Flyglägesgivare LIS 6000 från Lear Siegler i USA samt en Färddator utvecklad av CVM och CVA på uppdrag av FMV.

Flyglägesinstrumentens uppgift var att ge flygföraren information om flygplanets momentana läge relativt jordytan. Det vill säga flygplanets roll- tipp- och kursvinklar. Vinklarna presenterades på speciella indikatorer samt sändes via elektriska lägesgivare även till Styrautomat SA05B/C och sikte S-7B3/31 samt radar PS01/011.

 

Gemensamt för FLI-27 och FLI-35

Flyglägesgivaren, innehållande ett lodgyro och ett kursgyro var upphängda i ett gemensamt kardansystem som gav dem full frihet för att bevara sina lod- och vågreferenslägen oavsett flygplanets läge. Flyglägesgivaren mätte flygplanets lägesförändringar och sände via Förstärkare signaler till utrustningens instrument och till övriga abonnerande system.

Gyrona hölls stabiliserade relativt horisontal- och vertikalplanet av pendelstyrda övervakningssystem vilka även varnade vid eventuella fel.
Kursgivaren avkände det jordmagnetiska fältet och dess styrsignaler övervakade kursgyrot relativt kompassnorr. Eventuell lokala missvisningar på grund av magnetiska krafter utanför eller i flygplanet eller påverkan av jordrotationen och flygplanets förflyttning över jordytan beroende på latitud, kursvinkel och flygplanets hastighet kompenserades av ett korrektionsnät och inställningar på Manöverlådan.

 

Flyglägesinstrument FLI-27

Denna utrustning var installerades i J35F och var helt anpassad för jaktflygplanens operativa uppgift med integrerad presentationer av styrinformation från markorganisation.

Anläggningens Horisontindikator presenterade flygplanets roll- och tippvinklar och dess Kursindikator visa flygplanets kurs samt även dataöverförd styrkurs från stridsledning eller landningskurs. Manuellt inställd styrkurs eller landningskurs gjordes med en Kursinställare.

 

Specifikt för FLI-27 var att, för att öka säkerheten i systemet hade Flyglägesgivaren och dess avionik kompletterats med ett mer omfattande övervakningssystem.

 

Flyglägesinstrument FLI-35

Anläggning var en konverterad flyglägesutrustning som togs i bruk i J35J. Den var gyromässigt identisk med FLI-27 men hade något bättre operativa prestanda. Flyglägesinstrumenten och Kursinställaren ärvdes från FLI-27 liksom en av FLI-27 avionikenheter för anpassning och överföring av data till styrautomaten, siktet och radarn.
Utmärkande för FLI-35 var i huvudsak av två digniteter.
Den nya Flyglägesgivaren hade en datorbaserad avionik som kunde hantera mer information som möjliggjorde en förfinad övervakning av gyronas lägen och funktioner samt medgav en reservmod för magnetisk kurspresentation.
Den nya Färddatorn kunde programmeras för navigering baserad på fartinformation från datasystem DS-2 och inmatad prognosvind. Vidare kunde den beräkna avstånd, bäring och bränslebehov till valda brytpunkter eller landningsbaser. Koordinaterna för ett stort antal baser och brytpunkter fanns inlagrade i databasen och kunde väljas eller matas in manuellt från en manöverlåda eller med så kallad positionsfix på en indikatorenhet. Det beräknade läget kunde även uppdateras med så kallad navigeringsfix.

Reservinstrument för horisontpresentation utgjordes av en Svängindikator som senare kompletterades med en mekanisk uppbyggd reservhorisont med begränsad frihet. Reservinstrument för kurspresentationen utgjordes av en magnetisk reservkompass.
 

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2010-03-16

 

Källor:

  • SFI Beskrivning och Handhavande J35F och J35J

  • Beskrivning J35F och J35J del 2

  • Beskrivning FLI-23