Operativ Tidsperiod
 


           
 FLI-25 FLI-23,25,29 FLI-25
            
/--/--------------/------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

 

Flyglägesutrustning för J35A, J35B, J35D och S35E.

Flyglägesinstrument typ FLI-23, FLI-25 och FLI-29

 

 

35B/D flyglägesindikerande instrument med FLI 25

Större bild

 

 

 

J35A flyglägesindikerande instrument med FLI 23

Större bild

 

 

 

S35E flyglägesindikerande instrument med FLI 29

Större bild.

För att kunna flyga i alla väder och i mörker krävdes i ett jaktflygplan information till föraren från instrument som ersatte de yttre referenserna. Även flygplanets taktiska system och styrautomat behövde motsvarande information. Drakenflygplanen J35A, J35B, J35D samt S35E var utrustade med avionik för detta ändamål i form av ett avancerat flyglägesinmätande system.

 

Flyglägesinstrumentens uppgift var att ge flygföraren information om flygplanets momentana läge relativt jordytan, det vill säga flygplanets roll- tipp- och kursvinklar. Vinklarna presenterades på speciella Indikatorer och sändes via elektriska lägesgivare även till styrautomat SA-51A i J35A och SA-51B i J35B och till  SA-05-B/C i J35D och S35E, till sikte S-6B i J35A och S-7A i J35B/D samt till siktesradar PS-02 i J35A och PS-03 i J35B/D.

 

Gemensamt för FLI-23, FLI-25 och FLI-29

Flyglägesgivaren innehöll ett lodgyro och ett kursgyro. De hade, upphängda i ett gemensamt kardansystem full frihet för att bevara sina lod- och vågreferenslägen oavsett flygplanets läge. Den mätte flygplanets lägesförändringar och lämnade via  Förstärkare signaler till anläggningens instrument och till övriga abonnerande system. Gyrona hölls stabiliserade relativt horisontal- och vertikalplanet av pendelstyrda övervakningssystem vilka även varnade vid eventuella fel.
Kursgivaren avkände det jordmagnetiska fältet och förmedlade styrsignaler för övervakning av kursgyrot relativt kompassnorr. Inställningar på Manöverlådan styrde tillsammans med ett korrektionsnät kompensering för eventuell magnetiska krafter i och utanför flygplanet eller för jordrotationen och flygplanets förflyttning över jordytan beroende på latitud, kursvinkel och flygplanets hastighet.

 

Flyglägesinstrument FLI-25

Denna utrustning togs först i bruk i J35B och senare i J35D. Den var väl anpassad för jaktflygplanens operativa uppgift med integrerade presentationer av inkommande styrinformation från markorganisation. I anläggningen ingick en Horisontindikator för presentation av flygplanets roll- och tippläget samt en Kursindikator för att visa flygplanets kurs och dataöverförd styrkurs från marken eller landningskurs. Manuellt beordrad styrkurs eller landningskurs ställdes in med en Kursinställare.

 

Flyglägesinstrument FLI-23

Denna anläggning var sammansatt av enheter ur Flyglägesinstrument FLI-19 och från FLI-25. Bakgrunden till detta var att J35A, som vid nytillverkning var utrustad med komplett FLI-19 från Lear, ganska snart för bättre anpassning till flygplanets taktiska uppträdande konverterades till ett mixat system FLI-23. Systemet kännetecknades av att FLI-19 gyroenheter och manöverpanel ersattes med Flyglägesgivare och Manöverlåda från FLI-25 samt med en något ombyggd och anpassad Förstärkare A. Kvar i J35A av FLI-19 komponenter var dess Horisontindikator och Kursindikator inklusive tillhörande Servoförstärkare.

 

Flyglägesinstrument FLI-29

Denna utrustning ingick i S35E och var i grunden ett identiskt FLI-25-system. Enda skillnaden var att de separata Horisont- och Kursindikatorerna hade ersatts med en integrerad Flyglägesindikator vilken hade gemensam presentation av roll- tipp och kursvinklarna, en integrerad Korsvisare ingående i navigeringssystemet för glidbanepresentation samt  indikering av manuellt beordrad kurs och landningskurs vilka inställdes med Kursinställaren.

 

Reservinstrument

För horisontpresentation fanns från början endast en Svängindikator. Denna kompletterades i början av 1970 med en mekaniskt uppbyggd Reservhorisont med begränsad frihet. Reservinstrument för kurspresentationen utgjordes av en enkel magnetisk Reservkompass.

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2017-12-12

 

Källor:

Beskrivning J35A

SFI J35A och D, Beskrivning och handhavande.

Beskrivning FLI-23