Operativ Tidsperiod
 

 

                           /-----/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Flygradio FR-30

M3955-03011

 

 

FR-30

 

 

 

 

Allmänt

FR-30 ingick som huvudradio i Hkp4.

Radion tillverkades av Collins Radio i USA med beteckningen 618P-7.

 

Tekniska data

   • Frekvensområden: 225,00 - 399,95 MHz
   • Modulationstyp: AM
   • Kanalavstånd: 50 kHz
   • Uteffekt: 20 W
   • Strömförsörjning: 28 V DC, 6 A
     115 V, 400 Hz

 

Manövrering

Frekvenserna ställdes in med hjälp av en manöverenhet där man kunde välja önskad frekvens med tre rattar eller välja mellan 20 förinställda frekvenser.

På manöverenheten fanns det även möjlighet ställa in nödfrekvensen.

 

Funktionskontroll

Funktionskontroll kunde utföras via manöverlådan varvid underenheternas funktioner kontrollerades.

Centralt underhåll utfördes i Arboga.

 

Skrivet av Lars V Larsson

Senast uppdaterad 2020-04-18/GSg

Källor: Collins Radio