Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                            /---------------------1997

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Avioniksystem i AJ37 SK37 SH37 SF37

                                                                                        Notis 1

 

 

AJ37 avfyrar RB05

AJ37 avfyrar RB05

 

 SK37 landar.

SK37 landar

 

 SF37 startar

SF37 startar

 

 Fpl 37 systemsammansättning.

Fpl 37 systemsammansättning
Större bild

 

Ett delvis digitalt avioniksystem växer fram.

Med AJ37 Attackviggen och senare i SK37 Skolviggen och SH37 och SF37 Spaningsviggarna inleddes en ny generation av integrerade avioniksystem. Den digitala komponentutvecklingen medförde att förutsättningarna för att kombinera nya operativa hotbilder med framtida flexibilitet och kostnadseffektivitet, radikalt hade förändrats. Bland annat kunde ett förnämligt navigeringssystem utvecklas och med fördel användas vid låghöjdsnavigering vid höga farter, i alla väder och i mörker.

Under utvecklingsfasen ca 1961-1970 växte detta delvis digitaliserat avioniksystem fram, där en centralt digitaliserad  kalkylator samverkade i ett federativt system, med andra analoga system i de olika delsystemen som delvis utformades beroende på flygplanversion.
Den digitala kommunikationen inom systemet medgav en helt ny nivå av funktionalitet och flexibilitet. Vidare möjliggjorde denna struktur bland annat att vissa registreringssystem för taktisk utvärdering, utbildning och underhåll kunde införas.
En del funktioner förverkligades nu i realtidsprogram, som gav möjlighet till framtida förbättringar och att i programvaran införa modifierade funktioner.


Avioniksystemet var uppbyggt kring en Centralkalkylator CK-37 som utgjorde en spindel i ett nät av olika analoga utrustningar beroende på flygplanversion. Dessa hade via speciella anpassningsutrustningar eller direkt kontakt med CK genom ett omfattande elkablage i flygplanens elinstallation.

Den marginella skillnader mellan avioniksystemens utformning i de olika flygplanversionerna kännetecknades av den taktiska uppgiften i en krigssituation som AJ/SH/SF37 skulle ha samt den fredsmässiga skoluppgiften som gällde för SK37.


Mer om avioniken i Avioniksystem AJ/SK/SH/SF37 notis 2.

 

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2020-03-29

 

Källor:

  • Flygteknik under 100 år, SMR förlag 2003,

  • Det bevingade verket, FMV avd för flygmateriel, 1986

  • Flygplan 37 VIGGEN av Stridsberg.

  • System 37 Viggen, Svensk Flyghistorisk Förening. SFF