Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  


 

 

Databehandling J35BDFJ

Styrdataomvandlare FD-10 och FD-11   Notis 1
 

 

 

 

J35B med JRAK och RB24B
J35B med JRAK och RB24B

 

 

 

  J35D med RB24B
 J35D med RB24B

 

 

 

  J35F1 med RB27 och RB28
 J35F1 med RB27 och RB28

 

 

 

 J35J med RB27 och RB24J
J35J med RB27 och RB24J

  

 

  

 FD-10/-11 Placering i flygplan J35B/D/F/J
FD-10/-11 Placering i flygplan J35B/D/F/J

 

Allmänt

Utvecklingen av Styrdataomvandlare FD 10 startade 1959 vid Standard Radio & Telefon SRT. Den vidareutvecklades senare något genom framtagningen av FD-11. 

 

Funktion

Huvudfunktionen för Styrdataomvandlaren FD10 i flygplan J35B och J35D var att ta emot den från markorganisationen STRIL utsända tonsignalen med styrdatameddelandet från flygplanets radiomottagares LF-utgång. I styrdataomvandlaren demodulerades  signalen till ett digitalt datameddelande.

Därefter avkändes adressen på de mottagna meddelandena varefter informationsinnehållet i datameddelandet lagrades digitalt i styrdataomvandlaren. De utgående signalerna från styrdataomvandlaren omvandlades till analoga spänningar, för att via flygplanets ”datacentral” presenteras på förarens analoga instrument.

Utsignalerna representerade Skede, Målhöjd, Kommandon, Styrkurs, Målbäring och Målavstånd.

Den senare version FD11 hade i huvudsak samma funktioner och var avsedd för J35F och senare J35J.

 

Uppbyggnad

 FD 10

FD10, bestod av fyra enheter:

  • Programenhet SRT-SU2997

  • Registerenhet SRT-SU2998

  • Kraftenhet SRT-SU2999

  • Monteringsbädd SRT-SU3000

 FD11

FD11 bestod av tre enheter.

  • Programenhet SRT-SU40321

  • Registerenhet SRT-SU40322

  • Kraftomformare SRT-SU40323

FD-11 skilde sig från FD-10 på följande punkter:

FD-11-s adresskontakten satt utanpå registerenheten (FD-10-s inuti registerenheten).

FD-11 hade snävare toleranser på utgående signaler än FD10.

FD-11 hade ytterligare två signaler ut än FD10, Höjdvinkel och Höjdändring.

 

FD-11 och FD-10 hade samma Minnestid vid signalbortfall som var 4 sekunder för Kommando och 15 sekunder för övrig information.

 

FD-11 och FD-10 Program- och Registerenheten hade samma utformning och satt på samma plats till vänster i flygplanets kabinen. Kraftenheten satt i flygplanets främre apparatrum.

 

Vill du veta mera, klicka här

 

Skrivet av: Göran Hawée

Referenser: Beskrivning J35B,D F J. SFI J35F del III.

Senast uppdaterad 2020-03-30