Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod


                            /----------------------

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---
      1950      1960      1970      1980      1990

 


Dopplerenhet

Decca Navigator Co - Doppler Velocity Sensor
 

 

 

Decca Doppler Type 72

Dopplerenhet 002
Decca Doppler Unit 72

 

 

Doppler Type 72 radomer 

Antennsidan med radomer

 

 

Doppler Type 72 elektronik 
Dopplerenheten utan kåpa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decca Doppler 71  

Dopplerenhet Decca Type 71

 

Fart/avdriftindikatorHovringsindikator  

Fart/avdriftindikator och hovringsindikator till Type 71

 

 

 

 

Racal Doppler 90 utan kåpa  

Dopplerenhet Racal Type 90
 

Allmänt

Dopplerenheten mäter en flygfarkosts hastighet relativt marken längs flygfarkostens x- och y-axlar. Fartinformationen lämnas i analog form till dopplersystemets indikatorer och som pulståg till flygfarkostens navigeringsdator.

 

Dopplerenheten är en CW-radar som arbetar på Ku-bandet med en våglängd av ≈2 cm. Den består av en enda enhet, som innehåller sändare, mottagare, signalbehandlingskretsar och antenner. Enheten är placerad på flygfarkostens undersida.

Dopplern arbetar med två sändarfrekvenser som fördelas i en sändarantenn till tre lober. Två av dessa är riktade snett framåt nedåt, A- och B-loben, och en snett bakåt, C-loben, nedåt i förhållande till flygfarkostens x-axel.
De utsända signalerna reflekteras från underliggande terräng och tas emot av enhetens mottagare.

Mottagarantennen, som är utformad för att ta emot i de tre lob-riktningarna A, B och C, är placerade bredvid sändarantennen och åtskild från denna av en metallskärm, septum.
I enhetens beräkningskretsar jämförs utsänd signals frekvens med den mottagna signalens frekvens. På grund av farkostens fart relativt marken uppstår en skillnad mellan utsänd och mottagen frekvens på grund av dopplereffekten. Frekvensskillnaden blir ett mått på farkostens hastighet relativt marken.

Dopplerlobernas konfiguration

 

Dopplerenheten i AJ37 höger vinge.

 

Decca Doppler Unit 71, Type 9305

Denna dopplerenhet användes i HKP4 tillsammans med sina instrument och en kartenhet, som navigeringshjälpmedel.

 

Decca Doppler Unit 72, Type 9307

Denna dopplerenhet användes i Flygplan AJ37 som en del i det integrerade navigeringssystemet och benämndes Dopplerenhet 002.

Data
Mått: 42 x 42 x 13 cm
Vikt: 16,5 kg
Fartområde:        Längsled 0 till 2000 km/h, tvärsled ±360 km/h

Temp-område:    -40° C till +70° C

Spänning/effekt: 115V, 400Hz, 1 fas/200 VA

Frekvens:            13,3143 GHz och 13,325 GHz

Sändareffekt:      100 mW CW i tre lober

Lobvinklar:           Lobbredd 5x10°, vinkel längdled 67° neråt,

                              vinkel sidled 12° utåt

Höjdområde:       0 till 18.000 m

Max rollvinkel:     ±15°
Utdata: Digital längsinformation Δx = 0,01435 m/puls

                 Digital tvärsinformation Δy = 0,02853 m/puls

             Riktningsinformation tvärsled - positivt värde = höger,
             negativt värde = vänster     

Bildbilaga Dopplerenhet 002

 

Decca Doppler Unit 80  

Denna dopplerenhet användes under några år på prov i två av arméns HKP3 i Boden.

 

Racal Doppler 90 Velocity sensor

Denna dopplerenhet används i HKP10 och utgör där en sensor av många, som lämnar information i digital form till navigeringsdatorn.

  

Skrivet av Göran Svanborg

Källor: Beskrivning FPL AJ37 och broschyrer från Decca Navigator Co.

Senast uppdaterad: 2019-08-26