Klicka här för att komma till vår startsida och få tillgång till intressant elektronikhistoria!
 

 

 

Aktuell tidsperiod

 
 


 Navigeringssystem Decca TANS 9447
 
Navigeringshjälpmedel som använts i HKP-4A och TP-85 Caravelle

 

 

Manöverpanel och display

 

Innanför de belysta knapparna satt mikrobrytare

 

Kretskort med digital/analog-omvandlare


Automatic Chart Display 1655

 

 

 

 

 


Styrindikator på HSI

TP-85 navigatörsplats

 

Provningsutrustningar för TANS

 

 

 

 

 

 

Kort beskrivning

Decca Tactical Air Navigation System, TANS var ett navigeringshjälpmedel utvecklat för flygplan och helikoptrar.

I Sverige användes det i Hkp-4A och Tp-85 Caravelle. TANS använde insignaler från Decca Navigator Mk 19, Doppler 71, kursgyro, vertikalgyro och kurshastighetsgivare för att utföra navigeringsberäkningar.

 

Decca TANS 9447F
 

Navigeringsdator TANS bestod av en enda enhet med manöverpanel och digital display i samma låda gjord för montering i en cockpitkonsol.
Datorn hade ett programminne på 16 kbyte och ett RAM-minne som kunde lagra beräkningsvärden samt 10 inmatade brytpunkter med individuella vektorer.
Navigeringssensorer kunde väljas mellan HYP (deccamottagare), S/Y (ingen sensor) eller DR (dopplerenhet plus kurshastighetsgivare). Beräkningarna skedde i lat/long-data men kunde  presenteras som position i deccavärden (zoner och lanes), position i rikets nät eller som bäring och distans till vald brytpunkt/destination. Deccakedjornas positioner var lagrade i ROM-minnen. På panelen fanns väljare för önskad presentation av data.

TANS kunde visa:

- Aktuell position i lat/long, hyperbelformat eller rikets nät.

- Avstånd och kurs samt tid till destination.

- Avvikelse från beräknad färdlinje

- Aktuell vindstyrka och vindriktning

- GS och avdrift

- Kurshastighet

TANS utdata:

- tvärs- och längspulser till kartenheten för drivning av kartindex

- analog spänning till styrindikator på ADI

 

Navigeringssystem Decca TANS

 

 


Navigeringssystem Decca Doppler-TANS med  hovringsindikator, GS/avdriftsindikator och ACD

___________________________________________________


G Svanborg 2019-04-14

Källa:
- Decca Navigator Co Technical Documents
-
Östgöta Correspondenten