Klicka här för att komma till vår startsida och få tillgång till intressant elektronikhistoria!
 

Operativ tidsperiod

 


 

 

 

 
Decca Doppler Computer 1770A
 
Navigeringshjälpmedel som använts i svenska Hkp-4C,
Boeing/Kawasaki 407.

 

 

 


Decca Roller Map 1649AM
 

Map Controller 1650
 

Resolver Board 1770BQ

 

Hkp-4C cockpit

 

Bilder på Positionsskrivaren

 

Kort beskrivning

Computer 1770A fick benämningen Räkneenhet i Sverige och ingick i Hkp-4C dopplernavigeringssystem.
Räkneenheten (Computer 1770A) omvandlade längs- och tvärssignalerna från dopplerenheten och synchrosignalen från kursgyrot till pulser som drev Positionsskrivarens kartspolar och skalband.

I helikoptern hade man spolar med remsor av flygkartor för aktuella områden. Med omkopplaren uppe till höger kunde tre olika kartlängder ställas in.

På manöverenheten (Controller 1650) fanns funktionsväljare och väljare för kartskala. Där fanns också en joystick för att manövrera kartan och skalbandet manuellt samt tummhjul för att ställa in vinkel som kartan var skuren i.

Computer 1770A

 

Blockschema System Doppler 71

 

Roller Map 1649AM

 

I Sverige benämndes Roller Map för Positionsskrivare. Kartan på spolarna drevs upp eller ned med stegmotorer. Över kartan låg ett horisontellt rörligt skalband med en ring som visade helikopterns position. Under kartan fanns en ljuspanel som belyste kartan. Det lilla hjulet på axeln till vänster kände av när kartan kom till ändläge.

 

 

 

Källor:
- Decca Navigator Overhaul Manual Computer 1770.
- Foto AEF, Karl-Axel Kuhlin.

 

2019-04-07/GSg