Operativ Tidsperiod  

 

 

Central Dator CD 107/207 JA37/JA37D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD principuppbyggnad

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD Programsystem princip
Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datapanel DAP


Jaktversionen av flygplanet JA37 Viggen blev utrustad med en svenskt Central Dator CD efter en specifikation från Försvarets Materielverk FMV. Den utvecklades i huvudsak av Svenska Aeroplan Aktiebolaget SAAB i Trollhättan med amerikanska komponenter och kortenheter samt influenser i övrigt av amerikansk uppbyggnadsteknik.

Förutom CD ingick i JA37 även programmerbara datorer i ett flertal utrustningar såsom i radar PS-46, i den Elektronisk Presentationsutrustningen EP-12 och i Styrautomat SA-07.
Permanent programmerade datorer fanns i Flygradio FR-28, i Luftdataenhet LD-5, i Tröghetsnavigeringssystemet TN, i igenkännings- och motmedelsutrustningarna PN-799 respektive APP-73.
 

CD var en generell dator med bl.a. följande egenskaper:

 • Snabbt och direkt tillgängligt minne för program och data

 • In- och utsystem med analoga, serie- och parallellbinära kanaler

 • Avbrottssystem för realtidsoperationer

 • Inbyggd funktionsövervakning

System och apparater som CD samarbetar med:

 • Anpassningsenheter för analog/digital omvandling: ANPM (motordata), ANP 71 (robot RB71), ANPC (JA37) alternativt ANP37 (JA37D) (övriga vapen) och ANPU (övrig elektronik)

 • Radarpanel RRP (radardata)

 • Datapanel DAP (förarens och markpersonalens kommunikationssnitt mot CD

 • Systemtablå ST (val och presentation av flygskeden)

 • Vapentablå VT (val och presentation av vapen)

 • Logikvarningstablå LVP (presenterar felfunktioner i olika system)

 • Kodplugg (för flygplanets identitet)

CD kunde i sin funktion uppdelas i fyra delenheter såsom Kraftförsörjning, Central processor, Minne och In-utsystem.

CD utgjorde en central räkneenhet i flygplanet. Den medverkade i systemfunktionerna genom att lösa beräkningsmässiga, logiska och administrativa uppgifter i samverkan med ovan nämnda anpassningsenheter och andra system.
 

CD arbetar med två delprogram:

 • Residenta program som alltid fanns lagrade i datorns minne och bl.a. utgjordes av uppdragsfunktionsprogram, Funktionskontroll FK-program och programadministration (operativsystem)

 • Temporära program, som endast tillfälligt fanns lagrade i datorns minne och användes vid test.

Programfunktionerna bearbetades vid periodisk genomgång av delprogrammen i s k programcykler.

Vid strömsättning av CD sätts begynnelsevärdena i varje delprogram. Ett väldefinierat starttillstånd gällde då för programsystemet.

CD arbetade i reell tid varvid data matades in, bearbetades och matades ut tillräckligt snabbt för att kunna ingå i de reglersystem som flygplan och föraren utgjorde.

De olika delprogrammen i CD var indelade i programblock vilka omfattade all beräkning inom delprogrammet som skulle utföras med samma frekvens.

Inom programcyklerna gjordes vid behov uthopp till standardprogram för trigonometriska och algebraiska beräkningar. Ett antal programavbrott var organiserade i prioriteringsordning för att avbryta pågående beräkning vid exempelvis kraftavbrott till CD.

Den ovan beskrivna organisationen av programmen i CD gällde under flygning och markkörning. Vid test övertogs styrningsfunktionen i operativsystemet till stor del av testadministrationsprogrammet.

 

Flygförarens och teknikers kommunikationen med CD utfördes via en Datapanel DAP.

För övrigt så var den egentliga skillnaden mellan CD 107 och CD 207 att minneskapaciteten ökat till det dubbla för att klara det ökade behovet gentemot en ny Taktisk Indikator TI i EP-12 systemet och den nya AMP37 samt det nya systemet för uppdragsregistrering.

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2019-08-18
Källa: JA37 Beskrivning, del 1 och 4.
 

Mer att läsa:
FV Beskrivning Dator 107/PM   
(Stor pdf-fil 102 sidor 30 MB)