Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Bränslemätsystem   Flygplan 37                   Notis 1

 

 

 

 

Flygplan 37 tanksystem

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bränslevolymindikator med behovsvisaren, ”slipsen”.

 

Allmänt

Alla versioner av Flygplan 37 var utrustat med samma  bränslemätsystem av kapacitiv typ, vilket innebar att givarna utgjordes av kondensatorer nedsänkta i bränsletankarna. Kondensatorernas kapacitans och därmed växelströmsmotstånd ändrade i överensstämmelse med nivåändringarna i tankarna. Kapacitansändringen orsakades av det förhållandet att bränslet har ungefär dubbelt så stor dielektricitetskonstant (täthet) som luft.

Systemet hade till uppgift att mäta och indikera kvarvarande bränslemängd i flygplanets tankar samt att presentera erforderlig bränsleåtgång för fullgörande av programmerat uppdrag.

 

Systemet hade utvecklats och tillverkats av Smith i England vilka levererat nästan samtliga ingående apparater till flygplanen.

 

Funktion

 Givarna var indelade i två grupper. Den ena gruppen omfattade givarna i tank 1, samlingstanken och den andra gruppen givarna i matartankarna. Då extratanken X-tank inte var hängd eller vid fel på bränsleuppfordringen från X-tank, så att dennes bränslemängd blev outagbart kopplades automatiskt en Tomtankssimulator in i stället för X-tankens givare.

Via elektronikenheten matades givarna med växelspänning 400Hz. Den ström som härvid flyter genom givarna och som är proportionell mot bränslenivån i tankarna, avkändes av elektronikenheten, vars utsignal styrde Bränsleindikatorns mätdel.

 

Mätsystemet var inställt att visa 100 % i AJ/SK37 och 112 % i JA37 vid fulla ordinarie tankar med en bränsletäthet på 0,76 vid temperaturen 20 grader. X-tankens mängd presenterades i % av och som tillägg till inre systemets mängd. Då alla tankar inklusive X-tanken var fyllda visade Indikatorn 124 % i AJ/SK37 och 136 % i JA37. Om bränslet hade annan temperatur eller täthet vid tankning visar Indikatorn ett annat värde.

Då bränslenivån i samlingstanken sjönk under 24 % i AJ/SSK37 och 22 % i JA37 kopplas givarna till matartankarna bort, och fortsatt mätning skedde endast av samlingstankens mängd.

 

Behovsindikatorns visare, ”slipsen” i Bränsleindikatorn styrdes från flygplanets Centralkalkylator CK i AJ/SK37 och Centrala Datorn CD i JA37 och visade i grunden den bränslemängd som inmatats för det aktuella uppdraget.

 

 

Vill du veta mer?

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-01-27

 

Källor: Beskrivning Flygplan AJ / SK / JA37 del 1