Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

Bränslemätsystem

Flygplan 35                                                 Notis 1

 

 

 

 

J35ABC bränsletankar

Större bild

 

J35DEFJ bränsletankar

Större bild

 

 

Bränslemängdindikator i flygplan 35ABC

 

 

 

Bränslemängdindikator i flygplan 35DEFJ

Allmänt

 Alla versioner av Flygplan 35 var utrustade med  bränslemätsystem av kapacitiv typ. Detta innebar att givarna utgjordes av kondensatorer som ändrade sin kapacitans och därmed sitt växelströmsmotstånd i överensstämmelse med bränslemängden i tankarna. Kapacitansändringen förorsakades av förhållandet att bränsle har dubbelt så stor dielektricitetskonstant som luft. Eftersom givarna bestod av rörformade parallellkopplade kondensatorer nedsänkta i tankarna kom givarnas sammanlagda kapacitans i varje ögonblick att vara ett direkt mått på den bränslevolym som fanns i tankarna.

 

Funktion 

Mätsystemet var uppdelat i två av varandra oberoende mätkretsar, en för främre och en för bakre tankgruppen. Bränslevolymen i grupperna mättes således var för sig och indikerades på varsin visare i Bränslevolymindikatorn i förarkabinen, en märkt F för främre gruppen och en märkt B för bakre gruppen. Indikeringen visade mängden i % av fulla tankar. Härigenom gavs också möjlighet för reglering av bränsleflödet från tankgrupperna varigenom tyngdpunktsvandring under flygning eliminerades.

 

Bränslebalanseringskretsen omfattade två reglerventiler, en för varje grupp. Ventilerna manövrerades av ett balanseringssystem som styrdes från Bränslevolymindikatorn och styrde tömningen av bränslet växelvis med en största skillnad på 4 % mellan grupperna.

 

Flygplan 35ABC kunde medföra en Fälltank FT under kroppen vilken inte ingick i mätsystemet. Den tömdes alltid först vid flygning med hjälp av högre lufttryck än i inre systemet, varefter mätsystemet började visa bränsleförbrukning i det inre systemet.

 

Flygplan 35DEFJ kunde medföra två FT under flygkroppen vilka ingick i mätsystemet. Bränslemängden i dessa FT visades separat och visade mängden i % av fulla tankar i inre systemet. De tömdes rutinmässigt alltid först med hjälp av högre lufttryck än i inre systemet varefter mätsystemet automatiskt eller manuellt med strömställare MÄTSYSTEM FÄLLTANK i kabinen kopplade om för visning av ordinarie inre systemet.

 

Flygplan 35EFJ kunde även bära vinghängda FT vilka då ingick i mätsystemet och tömdes på samma sätt som vid två hängda FT.

 

Vill du veta mer?

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-01-19

 

Källor: Beskrivning Flygplan 35ABCDEFJ.