Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Remsfällare BOX 3

 

 

 

BOX 3 Fällarens Bakdel

Större bild
 

 

 

 

 

 

BOX 3

Större bild

 

Remsfällning historik

Störning av radarsystem med metallremsor med anpassade längder som fälldes från flygplan användes operativt för första gången mot Hamburg i juli 1943 med kodnamnet Windows.
Av 728 anfallande flygplan förlorades endast 1.3%.
Detta ska jämföras med tidigare förluster av storleksordningen 5-15%.
Därmed hade anden lämnat flaskan och snart följde Tyskland efter med störning av allierade radarstationer med hjälp av remsfällning.
 

Utvecklingen i Sverige

I Sverige påbörjades inom flygvapnet en kunskapsuppbyggnad inom detta område i mitten av 1950- talet.
En remsfällare Q299, tillverkades vid CVM.
Remsmaterial tillverkades av Chemring som redan under andra världskriget utvecklat en metod att försilvra nylontråd som efter kapning åtskildes .
Remsbuntarna låg i ett antal rör där de trycktes ut med kolvar och i rörmynningarna skars upp med knivar.


Q299 provades bland annat mot målsökaren i RB322.
Vid fällning blommade remsmoln upp i omedelbar anslutning till flygplanet vilket inte tidigare fällare lyckats åstadkomma. Fällaren kunde därmed även användas för vilseledande störning.

Box 3 tillverkades hos Arenco som levererade 60 exemplar till flygvapnet.
Box 3 låg senare till grund för utvecklingen av Kapsel KB
 

BOX3 finns utställd på Robotmuseet i Arboga.


Sammanställt av Stig Hertze
 

Källor: Motmedel inom svenska flygvapnet 1950-2000

Senast uppdaterat 2020-05-13