Bandinspelare FB 1

  Flygvapnet
 

  Installerad i fpl S29C 1960  och fpl S32C 1959

 Bandinspelaren med avlindningskassetten uppfälld

  1. Styrtapp

2. Styrrulle

3. Tonaxel

4. Tryckrulle

5. Avlindningskassett

6. Styrrulle

7. Tonhuvud

8. Styrtapp

9. Upplindningsaxel

10. Upplindningskassett

 

 

Allmänt

Bandinspelaren var avsedd att användas för talregistrering/-anteckningsblock, ombord i flygplan. Bandinspelaren var ansluten till flygplanets ordinarie kommunikationssystem och kunde därmed registrera flygförarens tal och kommunikation via flygplanets ordinarie flygradio. Talregistreringen startades antingen av flygföraren eller av spanaren med hjälp av speciell strömställare för bandinspelaren.

 Avspelning och utvärdering utfördes därefter med hjälp av en standardbandspelare.

Beskrivning av Bandinspelare FB 1

 Bandinspelaren är byggd på ett gjutet aluminiumchassi. På plattans översida finns anordning för bandets upplindning. Avlindningsspolen är, som framgår av bild, placerad ovanpå upplindningsspolen.

Vid montering respektive urmontering av band kan hållaren för avlindningsspolen fällas upp vilket innebär att bandstyrningar, inspelningshuvud, frammatning och upplindningskassett blir åtkomliga.

På centralplattans undersida, sitter bland annat två motorer, en för frammatning och en för upplindning av bandet, oscillator, dragmagnet för tryckrullens manövrering samt komponenter för signalanpassning, startrelä och skarvdon.

Bandinspelaren drivs med 28 V likspänning från flygplansnätet.  

 Tekniska data

Mått och vikt

D: 169 mm B:137 mm H: 82 mm Vikt 1,6 kg

Nätspänning och effektförbrukning

Normal nätspänning: 28 V DC

Effektförbrukning

 Inspelning ca 20 W

Tonfrekvenskurva

-6dB vid 300 Hz, 0 dB vid 1000 Hz, -6 dB vid 5000 Hz.

Bandhastighet

9,5 cm/s

Speltid

60 min

 

Sammanställt av Sven-Gunnar Persson AEF

Senast uppdaterad 2018-04-12

 

Läs mer:

Bandinspelare M3880-001000 Beskrivning