Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Apparat 91 Störsändare

 

Manöverapparat för App 91B
Manöverapparat för App 91B

 

Antennenhet
Antennenhet
 

BWO röret

BWO röret

 

 

Att elektroniskt styra frekvensen i en mikrovågsoscillator blev möjligt med BWO-rörets tillkomst som patenterades 1952 av det franska företaget CSF. Inledningsvis i Europa benämnda Carsinotroner
Denna nya typ av elektronrör vars frekvens styrdes av en spänning erbjöd helt nya möjligheter att utveckla störutrustning mot bland annat radarutrustningar.

I motmedelssammanhang kom därmed detta elektronrör att kallas ”alla motmedels moder.”

En störsändarutrustning App 91 baserad på ett BWO-rör utvecklades för L och S-band och placerades i flygplanets nosutrymme för störning av eldledningsradar.  
Denna var under 1970 talet operativ i alla Lansen versionerna utom spaningsversionen S32C.

Som sändarantenn användes en dipol instängd mellan två plåtkoner. Framför sändardipolen sattes dielektriska skal med påtryckta successivt mera lutande ledare (dipoler), som därmed gav en elliptisk polarisation.

Störkapsel KA som ersatte App 91 blev operativ 1972 och byggdes delvis på erfarenheter från App 91

Sammanställt av Stig Hertze

Senast uppdaterat 2020-02-01