Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Radarvarnare Apparat 15
 

 

S35E med kapsel KB

 

 

De bakåtriktade antennerna

 

 

Indikator med varning i sex sektorer

Större bild

Den obeväpnade spaningsversionen av FPL35 hade en speciell radarvarnare Apparat 15 som i samverkan med Kapsel KB utgjorde S35E egenskydd.

Enhetens antenner var dels små kapslar med fram- och bakåtriktade antenner under respektive vinge dels två bakåtriktade antenner monterade på bakkroppens vänstra och högra sida.

Radarvarnaren var avsedd att indikera:

  • Pulsradarsignaler inom frekvensområdet 2 till 25 GHz. Dessa signaler skulle uppfylla vissa villkor beträffande signalstyrka, varaktighet, pulslängd och PRF.

  • Indikeringen bestod både av ljus- riktning och ljud- signalkaraktär.

  • Dopplersignaler som mottogs i kapsel KB indikerades med ljudinformation.

App15 hade två arbetssätt manuell eller automatisk.

  • Manuell mod som innebar att föraren fick riktnings- och signalkaraktärinformation som underlag för undanmanöver och eventuell manuell rems- eller fackelfällning.

  • Automatisk mod som innebar automatisk remsfällning och/eller fackelfällning. Föraren fick samma riktnings- och signalkaraktärinformation som vid manuell mod som underlag för eventuella undanmanöver.

För mera detaljerad tillgänglig information:
S35E motmedel beskrivning PDF  ??

Sammanställt av Stig Hertze
Senast uppdaterad 2019-10-04