Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 


Apparat 11
 

 

Fällare BOX 3
Större bild
 


Antennmontage för stativ till
Apparat 11 i BOX 3
 

Indikatorenheten indikering
rakt fram styrd av Apparat 11
 

Apparat 11 var en varnarutrustning installerad i nosen på remsfällare BOX 3 och Kapsel KB.
Utrustningen var framåtriktad och täckte frekvensområdet 2 - 8 GHz. Inom detta frekvensområde bedömdes luftvärnets eldledningsradar operera.

Genom Apparat 11 kompletterade flygplanens egna varnarutrustningar med detta lägre radarfrekvensområde.
Som PRF-filter fanns ett 400 Hz lågpassfilter för att begränsa indikering till luftvärnsförbandens radarstationer som till skillnad mot flygburen siktesradar opererade med lägre PRF.

Vid detektering av radarsignaler rakt framifrån inom frekvensområdet, indikeras detta genom att lampan rakt fram, klockan 12, tänds på indikatorenheten på instrumentbrädan.
Samtidig ges en indikering genom flygförarens hörtelefoner som allmän varning, med en ton med samma frekvens som den belysande radarns PRF.
Flygföraren kunde då avgöra om radarn sökte eller låst på det egna flygplanet.

Sammanställt av Stig Hertze


Källor: Motmedel_av Bengt_Bergkvist

Senast uppdaterat 2018-10-01