Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Radarvarnare apparat 27

 

 

 

 

 

 


Motmedelssystemet
Större bild

Samverkande delar
Större bild


Horisontella täckning
Större bild
Vertikala täckning
Större bild
 

 

Apparat 27 var ett gemensamt varnarsystem för AJ37, SK37, SF37 och SH37.

 

Apparat 27 samverkade med:

Radarvarnare bestod av en central enhet och tre yttre antennenheter med 6 antenner med 60 graders vinkelseparation. De bakåtriktade antennerna placerades i skrovet vid motorutloppet, de sidriktade som kapslar på vingarna.

Apparat 27 var konstruerad för att indikera pulsradarsignaler inom frekvensområdet 2 till 25 GHz som uppfyllde vissa villkor beträffande signalstyrka, varaktighet, pulslängd och PRF.
Indikering av riktning till emittern med ljus på den centrala indikatorn i sex huvudriktningar

Ljudinformation presenterades också i förarens hörtelefoner med samma frekvens som den registrerade radarstationens PRF om denna var  lägre än 5 kHz. Vid högre PRF än 5 kHz, eller då signalen var av CW-typ från Kapsel KB, gavs en syntetisk ambulanston.

Dopplersignaler som mottogs i kapsel KA, presenterades enbart som ljudinformation.

 

Varnaren hade två arbetsmoder manuell och automatisk. 

  • manuell mod innebär att föraren får riktnings- och signalkaraktärinformation som underlag för undanmanöver samt manuell rems eller fackelfällning

  • automatisk mod innebär att automatisk remsfällning och/eller fackelfällning. Föraren får samma riktnings- och signalkaraktärinformation som vid manuell mod som underlag för eventuella undanmanövrer.

SF37 och SH37 utökades med en flerkanalig bandinspelade App 48. Där registrerades all information från App 27 under ett uppdrag.
Data från App 48 utvärderades med hjälp av Signaltolk STA 48, som tillfördes Underrättelsepluton 37.

Detta var ett led i den ständiga signalspaningen som pågick under kalla kriget gemensamt inom hela totalförsvaret med syfte att upprätthålla aktualiteten i det svenska Hot-(signalreferens-) biblioteket.

Under det informella samarbetet med NATO var det svenska försvarets gemensamma uppgifter inom detta område av stort värde, då nya sovjetiska vapensystem ofta utprovades i östersjöregionen.
 

Apparat 27 finns utställd på Robotmuseet i Arboga.

 


Källor:
SFI FPL AJ37 beskrivning och handhavande
 

Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterad 2020-03-18

Referenser: SFI AJ37.