Operativ Tidsperiod
 

 

 

 

Högalfavarningssystem HAV i AJ37 (SF, SH, S, SK)

Saab HAV 37
 


Alfa-indikator


ALFA-indikator högt uppe till vänster och Styrspaken nedan med vibrator.

Större bild

Högalfavarningssystemet skulle varna piloten när flygplanet närmade sig den så kallade ”Stall”-gränsen för överstegring.

 

Begreppet Stall

Stall (uttalas ”stål” på engelska), eller överstegring, är förlust av lyftkraft hos en flygplansvinge, mer eller mindre abrupt, orsakad av att turbulent luftströmning bildas på vingens ovansida vid alltför stor anfallsvinkel, ALFA. Fenomenet kan uppträda vid alla farter, men speciellt vid flygning i låg fart eftersom en större anfallsvinkel krävs för samma lyftkraft som vid en högre fart. Flygplan uppträder olika vid överskridande av kritiskt ALFA och kan överraska föraren och leda till haveri. Varningssystem är därför vanliga i alla professionella flygplan. Superstall är en farligare form av stall som uppträder företrädesvis hos deltavingade flygplan utan stabilisator och gör flygplanet delvis eller helt manöverodugligt.

 

Flygplan 37 Viggen hade, med sin aerodynamiska utformning en benägenhet att i vissa flygfall hamna i superstall. Läget inleds av att flygplanet med överstegrad vinge utan fart framåt sjunker rakt ned genom luften. Nosläget kunde variera från att svänga upp och ned till helt stabilt läge. Även sidorotation kunde förekomma. Flygläget var dock kontrollerbart och kunde hävas med rätt hantering av styrsystemet om tillräcklig flyghöjd fanns tillgänglig.


Alla versioner av flygplan 37 Viggen var därför från början utrustade med ett HAV-varningssystem.


HAV bestod i huvudsak av en anfallsvinkelgivare, två tipproderlägesgivare, en elektronikenhet, en ALFA-indikator, en pulsgivare samt en vibrator placerad på styrspaken.
Systemet gav även akustisk varning samt hade system för funktionskontroll.
I elektronikenheten delades signalerna från respektive givare upp i två kanaler. Den ena så kallade indikeringskanalen styrde ALFA-indikatorns utslag och den andra så kallade varningskanalen styrde vibratorn om anfallsvinkeln och roderaktiviteterna var sådana att risk för överstegring förelåg.

HAV känslighet kunde omkopplas beroende av ALFA-val eller om landstället var ute eller inne. Varningskanalen var urkopplad då flygplanet var på marken.

Funktionskontrollen av HAV kunde utföras på marken eller vid flygning. Med en TEST-knapp aktiverades ett speciellt testprogram som gav givna signaler för olika ALFA-vinklar och varningsaktiveringar.

Skrivet av Göran Hawée

Källor: AJ37 Beskrivning del 1
Senast uppdaterad 2018-04-10