Operativ Tidsperiod

 

Avioniksystem A32A                                     Notis 1

 

 

 

Attacklansar med RB04

 

Avionikens uppgifter var i princip att samla in, bearbeta och presentera information för flygförare och navigatör samt och att manuellt eller automatiskt styra ett antal funktioner.
A32A Lansen blev flygvapnets första jetdrivna attackflygplan för bekämpning i alla väder och mörker. De olika systemenheterna samordnas genom flygplanets elkablage till ett avioniksystem där flygföraren och navigatören med sina indikatorer och reglage blev de centrala administratörerna.
På detta sätt kunde man till vissa delar uppnå ett integrerat presentations- och manövreringssystem för flygplanets hela totalfunktion.

Denna version av Lansen blev utformad för att kunna verka med anfallstaktik för attackuppdrag med automatkanoner, attackraketer och bomber mot mark- och sjömål samt med målsökande robotar mot sjömål.
Detta krävde en avancerad spaningsradar samt väl utvecklade attack- och bombsikten.
Avioniken i A32A moderniserades efter hand i omgångar med införande av reservradio och ny igenkänningsutrustning samt radarvarningssystem från anfallande jaktflyg eller luftvärn samt radarmotmedel.

Vill du veta mera?
 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2016-02-10