Artiklar om test- och mätteknik inom Avionikområdet

 • Autotestare för flygplan 37 Viggen EN SAMMANSTÄLLNING
   

 • Systemtest JA37.  Jaktversionen av flygplanet JA37 Viggen blev utrustad med ett testsystem efter en specifikation från Försvarets Materielverk FMV. Testfunktionerna var uppbyggda i tre nivåer:

  • FK Funktionskontroll.

  • IPK Inre Prestandakontroll / IFL Inre Fellokalisering.

  • Separata FK-funktioner.
    

 • Datorstyrd test ur mätteknisk synpunkt
  I samband med att Hewlett Packard (HP) lanserade sina minidatorer som kunde anslutas till standardinstrument både från Hewlett Packard och andra leverantörer öppnades möjligheter att konfigurera testare för de mest skilda behov.
   

 • Testprogramspråk i Autotestare 
  Artikeln beskriver de testprogramspråk som användes i flygvapnets autotestare under ca 30 års tid.
   

 • SCC20 År 1983 började vi regelbundet delta i SCC20 möten. Det var två möten varje år, ett vårmöte och ett höstmöte. I bland var det också extra möten, s.k. arbetsmöten, mellan de ordinarie.
   

 • ATE1 och ATE10. ATE1 som var en föregångare till ATE10; levererades till Sverige med början 1972.  Leverantör var Hewlett-Packard, USA.
   

 • Systemprogramvaror och operativsystem som ingick i de autotestare som användes i flygvapnet under perioden 1960 – 1990.
   

 •  ATE-historia - Första steget mot autotest
  Enda möjligheten att klara någorlunda acceptabla testtider av Flygplan 37 var en rationell testning och därför började man snegla på automatisk test.
   

 • Autotestare 701.
  1963 beställde FMV två olika typer av autotestare. Den ena beställdes från Hughes Aircraft Company (HAC), USA och den andra från Elliot Brothers Ltd (Elliott), England.
   

 • Systemserviceutrustning J35A, J35B, SK35C, J35D, S35E, J35F och J35J.
  Beskrivningar av samtliga versioner av servicebilar framtagna för test av avioniken i Flygplan 35 Draken.
   

 • Autotest
  Här redovisas översiktligt historien bakom införandet av autotesttekniken för underhållsprovning av avioniken i flygplan AJ37 Viggen och senare i flygplan JAS39 Gripen. Många bilder.
   

 • Bildspel Autotest
  En bildserie togs fram och visades under 1965 sedan autotesttekniken hade provats och utvärderats vid CVA i Arboga. Den användes vid ett antal presentationer för såväl KFF, FV som underhållsverkstäderna.
   

 • En 13 minuter lång film om Autotest av AJ37 inspelad av Hewlett Packard i Sverige med svenska aktörer. Engelskt tal.
   

 • Manöverenhet
  För kommunikationen människa-maskin vid autotest utvecklades en manöverenhet som gjorde det möjligt för underhållsteknikern att kunna ”ta över” och komplettera felsökningen.
   

 • Automatisk test av Volvobilar
  Under våren 1973 gjordes inom dåvarande FFV/CVA på uppdrag av Volvo en utredning av möjligheterna att automatiskt slutkontrollera personbilsmodellerna 140 och 160 i produktionsmiljö.
   

 • Konfigurations-TO (Teknisk Order) och -UFS (UnderhållsFöreskrift System) för Flygplan 29, Flygplan 32, Flygplan 34, Flygplan 35 och Flygplan 37.