Innehåll i avsnittet Styrsystem

 

Generella artiklar om styrsystem         

Titel

Författare

Innehåll

Historisk utveckling av styrsystem Saab 29 till JA37

Saab

Sammanfattande beskrivning av principerna för styrsystem  

 

Sammanställning av styrautomatutrustningar i flygplan   Uppdaterad 2020-04-10

Styrautomat

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Rodermaskin

B3

Kursstyrning

1936-1948

Rodermaskin

B/S/T18

Kursstyrning

1944-1959

Rodermaskin

S29C

Kursstyrning

1957-1965

Styrautomat SA-04

J/S32

Girdämpning. Attitydhållning: Kurs, Roll. Svängkommando

1958-1998

Styrautomat SA-51A

J35A, SK35C

Gir- Tipp- och Rolldämpning. Attitydhållning: Tipp, Roll, Kurs. Svängkommando. Analogt utförande.

1964-1978

Styrautomat SA-51B

J35B

Gir- Tipp- och Rolldämpning. Attitydhållning: Tipp, Roll, Kurs. Svängkommando. Analogt utförande. Tangent för tillfällig spakstyrning tillkommer

1964-1976

Styrautomat SA-51C

SK35C

Dämpning Gir, Tipp. Gir trim. Analogt utförande

1977-1999

Styrautomat SA-05A

J35D1

Dämpning Gir, Tipp, Roll. Attitydhållning i Tipp, Roll, Kurs. Svängkommando och tangent för tillfällig spakstyrning. Analogt utförande.

1963-1964

Styrautomat SA-05B

J35D/F, S35E

Dämpning Gir, Tipp, Roll. Attitydhållning i Tipp, Roll, Kurs och Machhållning. Svängkommando och tangent för tillfällig spakstyrning. Analogt utförande

1965-1973

Styrautomat SA-05C

J35D/F/J, S35E

 Dämpning Gir, Tipp, Roll. Attitydhållning i Tipp, Roll, Kurs och Höjdhållning. Svängkommando och tangent för tillfällig spakstyrning. Analogt utförande.

1974-1999

Styrautomat SA-06

AJ/SH/SF/
SK37

Dämpning, Gir, Tipp, Roll.  Attitydhållning: Tipp, Roll, Kurs, Höjd Fart. Svängkommando. Momentövervinning för tillfällig spakstyrning. Helt analogt utförande

1971-2004

Styrautomat SA-07

JA37

Dämpning Gir, Tipp, Roll. Attitydhållning: Tipp, Roll, Kurs, Höjd, Fart. Momentövervinning för tillfällig spakstyrning.  Datoriserade beräkningar/logik. Analoga styrningar.

1979-2005

Stallvarningssystem
SVS

Fpl 35

Varna för Stallgräns - Presentera anflygningsvinkel ALFA

1970-1999

Högalfavarningsystem
HAV

Fpl 37

Varna för stallgränsen för överstegring.

1972-

Automatisk Fartkontroll AFK

Fpl 37

Farthållningssystem

1975-2007

Gränsvärdesvarning GVV

JA37

Gränsvärdesvarningssystem

1980-2005