Innehåll i avsnittet Registrering

Utrustningar för all typ av registrering

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Bandinspelare FB-1

S29C, S32CTalregistrering1959-1960

Bandinspelare FB-2

J35D/F, S35E

Talregistrering1966-1989

Bandinspelare FB-4

JA37Dataregistrering och talregistrering RUF/UTB1979-2005

Bandinspelare FB-5

AJ37Bildregistrering siktning1972-2000

Bandinspelare FB-6

J32EInspelning / Störsändning meddelanden1972-1998

Bandinspelare FB-7

J35JTalregistrering1987-1999

Videobandspelare VB-1

J35JBilddataregistrering RKA-51. Talregistrering1987-1999

Övningsrobot ÖRB27

J35F/JAnpassning / Registrering
30 st parametrar: Analoga Digitala
1966-1999

Simuleringsrobot SRB71

JA37Anpassning / Registrering
X ant parametrar:Analoga Digitala
1988 -