Innehåll i avsnittet Presentation

Allmänt

Titel

Författare

Innehåll

Siktlinjesindikatorer

Göte Svedenkrans SRA

Svensk utveckling under 1970-talet

Utrustningar för presentation av flygdata och taktisk information

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Kurshorisont KH-1

Fpl21

Kurshorisont som kombinerar fjärrkompassen, kursgyrot och horisontgyrot. Utvecklat av AGA

1945-1954

Kurshorisont KH-29

Fpl29

Vidareutveckling av KH-1 med samma funktioner

1949-1967

Flyglägesinstrument FLI-19

SK35C

Flyglägesinstrument från Sperry/Lear Siegler
Mäta och presentera flygläge i Tipp- Roll- och Kursplan

1960-1987

Flyglägesinstrument FLI-35C

SK35C

1987-1998

Flyglägesinstrument
FLI-23

J35A

Flyglägesinstrument från Sperry och AGA
Funktion som FLI-25, -27, -29

1964-1976

Flyglägesinstrument FLI-25

J35B
J35D

Flyglägesinstrument utvecklat och tillverkat av AGA. för flygplan 35 Draken.
Baserat på en gyroplattform kunde flygläge i Tipp- Roll- och Kursplan mätas och presentera samt abonneras av andra system
Instrumentet kom att under åren vidareutvecklas i ett antal steg från J35A fram till den sista versionen FLI-35 (delvis digital) för den sista versionen av Draken, J35Johan

1962-1986

Flyglägesinstrument FLI-27

J35F

1965-1991

Flyglägesinstrument FLI-29

S35E

1965-1979

Flyglägesinstrument
FLI-35

J35J

1987-1999

Flyglägesinstrument
FLI-37

Fpl37AJ, SF, SH, SK

1972-2005

RK Reserv
kursinstrument

JA37

Mäta och presentera flygkurs

1979-2005

Radarhöjdmätare
PH-10

Fpl18

AN/APN-1 från USA. Mäta och presentera absolut höjd över mark och vatten

1949-1959

Radarhöjdmätare
PH-11

Fpl32

Tillverkad av SFR/Frankrike. Mäta och presentera absolut höjd över mark och vatten

1956-1978

Luftdatautrustning
LD-1

J35A

Mäta flyghöjd och fart för abonnerande system.
Mäta och presentera flyghöjd, fart och Machtal för egna instrument och abonnerande system

1960-1978

Luftdatautrustning
LD-2

J35B, D, F
S35E

1963-1991

Bränslemätsystem

Fpl 35

Mäta och presentera bränslemängd

1960-1999

Bränslemätsystem

Fpl 37

Mäta och presentera bränslemängd

1972-2005

Luftdatautrustning
LD-4

AJ37, SK35SF/H37

Mäta och presentera flyghöjd, fart och Machtal för egna instrument och abonnerande system

1972-2005

Luftdatautrustning
LD-5

JA37

Mäta och presentera flyghöjd, fart och Machtal för egna instrument och abonnerande system. Datoriserade beräkningar/logik

1979-2005

Indikatorutrustning EP-8

AJ37 SK37
SF/SH37

Siktningsbild SI och Radarmålindikering CI

1972-2005

Indikatorutrustning EP-12

JA37

Siktlinjebild SI, taktisk kartindikator TI och Radarmålindikering MI

1979-2005

Systemtablå

JA37

Val/Presentation Systemuppkoppling anfallstyper

1979-2005

Vapentablå

JA37

Vapenindikator Vapenval

1979-2005

Uppdaterad 2020-01-10