Innehåll i avsnittet Navigeringssystem

Allmänna artiklar om flygnavigering  Uppdaterad 2020-04-03

Titel

Författare

Innehåll

Flygvapnets Navigeringshandbok

Flygvapnet

Mycket omfattande, avsedd för utbildning av flygande personal

JA37 utan friktion

Jan Brogren
FMV-F:FE3

Översiktlig artikel om principerna  för tröghetsnavigering och jämförelse med gyroplattformar

Sammanställning av utrustningar som mäter nödvändiga storheter för flygnavigering

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

DME

SK37 och civilt

DME (Distance Measuring Equipment) i flygplanet mäter lutande avståndet från flygplan till DME-fyr på marken.

1959-

Dopplerenhet 002

Fpl37, Hkp4, Hkp10

Mäter flygfarkostens hastighet i xyz-led

1970-

FRP-1

B3

Flygradiopejl från Telefunken Tyskland för positionsbestämning och anflygning mot fyr, mottagning

1932-1960

FRP-2

B5, J9

Flygradiopejl från Bendix USA för positionsbestämning och anflygning mot fyr, mottagning

1947-1973

FRP-3

B17, Fpl29

AGA-tillverkad flygradiopejl efter förlaga från Bendix.  Positionsbestämning, anflygning mot fyr, mottagning

1945-1967

FRP-4

Div. transport-
flygplan

Flygradiopejl från Bendix USA för positionsbestämning, anflygning mot fyr, mottagning

1949-1984

TANS 9447

Hkp4A, TP85

Användes för navigationsberäkningar

1976-1998

PN-53

J30, J33

Mäter avstånd, riktning/läge till markfyrar

1948-1956

PN-50

S29C, A/S/J32, J33, J34, J35A/B, SK35

Sekundärradar utvecklad av Svenska Philips efter brittisk förlaga.
Mäter avstånd och riktning till navigeringsfyrar samt vid landning att mäta avstånd och riktning till landningsfyrar

1954-1978

PN-59

J/S/SK35

Vidareutveckling av PN 50. Medgav tyst anflygning mot navigeringsfyrar och arbetade med 3-pulskodade frågor och svar.

1963-1999

Doppler Computer 1770A

HKP4B, HKP4C

Omvandlade längs- och tvärssignalerna från dopplerenheten och synchrosignalen från kursgyrot till pulser som drev Positionsskrivarens kartspolar och skalband.

1972-1998

TILS-mottagare

Fpl37

Amerikanskt navigeringssystem, Taktiskt Instrument LandningsSystem, Mäter höjd- och sidläge till markfyr

1972-1992

Navigeringssystem 37

AJ/SK/SF/
SH37, AJS/AJSF/
AJSH37

Mäter Tipp, Roll, Kurs och Accelerationer och Hastigheter i X, Y och Z-led för navigering, oberoende av markfyrar.

1972-2005

Navigeringssystem TN

JA37

Mäter Tipp, Roll, Kurs och Accelerationer och Hastigheter i X, Y och Z-led för navigering, oberoende av markfyrar.

1979-2004

Navigeringssystem
FLI35

J35J

Mäter Tipp, Roll, Kurs och Hastigheter i X-led för navigering, oberoende av markfyrar.

1987-1999