Innehåll i avsnittet Navigeringssystem

Allmän artikel om flygnavigering

Titel

Författare

Innehåll

Flygvapnets Navigeringshandbok

Flygvapnet

Mycket omfattande, avsedd för utbildning av flygande personal

JA37 utan friktion

Jan Brogren
FMV-F:FE3

Översiktlig artikel om principerna  för tröghetsnavigering och jämförelse med gyroplattformar

Sammanställning av utrustningar som mäter nödvändiga storheter för flygnavigering

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Dopplerenhet

Fpl37, Hkp4, Hkp10

Mäter flygfarkostens hastighet i xyz-led

1970-

FRP-1

B3

Flygradiopejl från Telefunken Tyskland för positionsbestämning och anflygning mot fyr, mottagning

1932-1960

FRP-2

B5, J9

Flygradiopejl från Bendix USA för positionsbestämning och anflygning mot fyr, mottagning

1947-1973

FRP-3

B17, Fpl29

AGA-tillverkad flygradiopejl efter förlaga från Bendix.  Positionsbestämning, anflygning mot fyr, mottagning

1945-1967

FRP-4

Div. transport-
flygplan

Flygradiopejl från Bendix USA för positionsbestämning, anflygning mot fyr, mottagning

1949-1984

PN-53

J30, J33

Mäter avstånd, riktning/läge till markfyrar

1948-1956

PN-50

S29C, A/S/J32, J33, J34, J35A/B, SK35

Sekundärradar utvecklad av Svenska Philips efter brittisk förlaga
Avsedd för navigering  genom att mäta avstånd och riktning till navigeringsfyrar samt vid landning att mäta avstånd och riktning till landningsfyrar

1954-1978

PN-59

J/S/SK35

Vidareutveckling av PN 50. Medgav tyst anflygning mot navigeringsfyrar och arbetade med 3-pulskodade frågor och svar.

1963-1999

TILS-mottagare

Fpl37

Amerikanskt navigeringssystem, Taktiskt Instrument LandningsSystem, Mäter höjd- och sidläge till markfyr

1972-1992

TN Tröghets
navigering

JA37

Mäter Attityd, Tipp, Roll, Kurs och Accelerationer och  Hastigheter i X, Y och Z-led för navigering, oberoende av markfyrar.

1979-2005