Innehåll i avsnittet Databehandling


Utrustning för behandling av datainformation

Utrustning

Flygplan

Till-
verkare

Funktion

Tidsperiod

Datasystem DC-1

J35A

Arenco

Analog datamaskin. Styra skeden. Beräkna enkla analoga funktioner

1960-1978

Datasystem DC-2

J35B/D/E/F/J

Arenco

Analog dator. Styra skeden beräkna komplexa analoga funktioner

1963-1999

Flygdata-
omvandlare FD-10

J35B
J35D

SRT

Omvandla digital styrinformation från STRIL till analoga indata för presentation på förarens analoga instrument för kommando, styrkurs, målbäring, avstånd, målhöjd och skede

1963-1986

Flygdata-
omvandlare FD-11

J35F
J35J

SRT

1965-1999

Signalanalysator ME-2 FR-21

J35F/J

SRT

Ser till att styrdatafunktionen var ansluten till en radiokanal som hade godkänd kvalité.

1973-1999

Centralkalkylator
CK-37

AJ37 SK37 SH/F37

SAAB

Styra skeden. Beräkna, övervaka och styra funktioner. Administrera tester

1972-1992

Centraldator  CD-107/207

JA37/JA37D

SAAB

Styra skeden. Beräkna, övervaka/ styra funktioner. Administrera tester

1979-2005

Anpassnings-
elektronik
ANPE / FLI-35

J35J

FFVL/A

Beräkna/övervaka/styra funktioner

1987-1999

   Uppdaterad 2020-01-09