Mät- Testteknik och instrumenthistoriaLokalhistoria

 

 

Servoförstärkare FLI19

Flygradio FR-5
 

Avionik

Avioniken, den flygburna elektroniken, har fått en avgörande betydelse för utvecklingen av de militära flygplanens prestanda.

 

Avioniken har till uppgift att samla in, bearbeta och presentera information för piloten eller annan operatör, dessutom att automatiskt styra, övervaka och registrera vissa funktioner.

 

Genom utvecklingen inom elektronik och dataområdet har dessa funktioner efter hand kunnat realiseras i allt större omfattning och med högre prestanda och flexibilitet. Samtidigt har storlek, vikt och pris per funktion drastiskt minskat.

 

Utvecklingen inom avioniken har därför snabbt utvecklats från en enkel kortvågsradio i mitten av 1940-talet, till ett integrerat system med tiotals datorer i samverkan i ett federativt avioniksystem i början av 1980-talet.

 

Samtidigt har sensorer utvecklats, som förser dessa system med noggranna data från allt större delar av det elektromagnetiska spektret. Presentationen har gjorts dynamisk och anpassats till stöd för piloten/operatören.

 

Denna utveckling beskrivs i detta avsnitt av vårt virtuella museum

 

För innehållet i Avionikavsnittet svarar Göran Hawée

 

 

 

Mät- och Testteknik

PS-37A