Sammanställning av Flygradarstationer i Svenska Flygvapnet

Skrivet av Alf Gustavsson.

Uppdaterad 2018-01-28

 

Radar

Flygplan

Ursprung/Ändamål

Tidsperiod

PS-18

  S18

Amerikansk surplus
Sjöspaning, målmarkering

1949 – 1959

PS-19

  Tp47 Catalina

Amerikansk surplus
Spaning, sjöräddning

1948 – 1966

PS-20

  J30 Mosquito
  J33 Venom

Amerikansk surplus
Flygradar jakt

1948 – 1953
1953 – 1960

PE-46

  J34 Hawker  Hunter

Tillverkad i England
Lämnade avståndsinfo till siktet

1955 – 1966

PS-431

  A32A Lansen

Svensk specifikation
Fransk konstruktion
Licenstillverkad
Navigation

1956 – 1973

PS-42

  J32B Lansen

Svensktillverkad
Spaning, målföljning

1958 – 1983

PS-432

  S32C Lansen

I stort lik PS-431
Spaning

1959 – 1961

PS-02

  J35A Draken

Fransk
Navigation

1959 – 1976

PS-03

  J35B/D Draken

Svensk
Siktesradar

1962 – 1976

PS-01

  J35F Draken

Svensk
Siktesradar

1969 – 1989

PS-37

  AJ37 Viggen

Svensk
Attackradar

1971 – 1998

PS-46

  JA37 Viggen

Svensk
Jaktradar

1979 – 2004