Sammanställning av Flygvapnets Flygradio från 1916 och framåt
Skrivet av Lars V Larsson. Uppdaterad 2009-10-07
 

Flygradio

Flygplan

Tillverkare

Tidsperiod

Band/Mode/
Antal kanaler

Länk/Referens

Amatörstation

 

AGA/Fransson

1916-17

Gnistsändare

Människor emellan CG Simmons

      

fr m/17

(m/ä)

 

AEG/

-1931

Gnistsändare LV/tgf/gnist

 

FV signaltjänst,

Människor emellan CG Simmons

fr m/20

 

AEG/

-1931

 

FV signaltjänst

CG Simmons

fr m/23

 

AEG/

-1936

LV/ telegrafi

FV signaltjänst

CG Simmons

fr m/24B

S5

AEG/

-1936

LV/ telegrafi

DBV (Det Bevingade Verket)

 

 

 

 

 

 

fr m/27
Mod m/27/32

 

Telefunken/SATT

 

LV/ telegrafi

FV signaltjänst

CG Simmons

fr m/28

 

Telefunken/SATT

 

 

FV signaltjänst

CG Simmons

fr m/29

fr m29/30

 

AEG/SATT

1932-33

KV/ telegrafi

FV signaltjänst +DBV

CG Simmons

fr m29/32

 

 

 

 

 

fr m/30
/m32/36K

 

Telefunken/SATT

 

KV/ telegrafi

KV/ phoni/tgf

4 kanaler

FV signaltjänst

CG Simmons

 

 

 

 

 

 

Fr-1

B3

Telefunken (274 AF)

1937-1958

LV/KV/ telegrafi

FV signaltjänst

CG Simmons

Fr-2

B5, B6, B17, B18,  S14, S15, S17,  SK14

AEG/SATT

1939-49

LV/KV/ telegrafi/phoni

FV signaltjänst +DBV

CG Simmons
Notis Fr-2

Fr-3

J8,
 

J22

SATT

1938
 

1942-1952

KV/ telegrafi/phoni

FV signaltjänst +DBV

CG Simmons
Notis Fr-3

Fr-4

?

?

 

 

Notis Fr-4

 

Fr-5

J21A

J21R

AGA AB

-1948

-1951

KV/telegrafi/phoni

Notis Fr-5

Fr-6

J28
J26

Amerikansk/

Engelsk Surplus

1948-
1945-

VHF/AM/5

Engelsk
beteckn TR1464

Fr-7

SK16,

SK14

B18,T18,S18, S31

Amerikansk/

Engelsk Surplus SCR 522

 

 1947-

 1948-

 1953-

VHF/AM/5

Notis Fr-7

Fr-8

J28, Fpl29,

Hkp2, J30, J33,Tp46,

TP47,Sk40,

Tp52,Tp53

Tp78,Tp79,

TP81,Tp82, Tp83, S31, J21A

STC England

1948-

VHF/AM/10

Notis Fr-8

Fr-9

S31

J30

 

-1953

-1950

 

Eng Bet TR1430

Eng Bet TR1143

Bytes mot FR7 1953
Notis Fr-9

Fr-10

?

 

 

 

 

Fr-11

Sk50,

Tp91

S31

MURPHY Tr41

England

-1960

1953-

 

 

Fr-12

A32,J32,S32,

J34, Hkp1,3,4

Tp52,Tp79,

Tp82,Tp83

AGA AB

1955-

VHF/AM

Mångkanal

Notis Fr-12

Fr-13

Fpl35A,B,C,D

AGA AB

1960-

VHF/AM

Mångkanal

Notis Fr-13

Fr-14

Fpl35A,B,C,D

COLLINS

1961-

VHF/AM

Mångkanal

Notis Fr-14

Frm- 15

Fpl35F

AGA AB

-1967

VHF/AM/10

Mottagare

Notis Frm-15

Fr-16

Fpl 35 E,F

Mark FYL

AGA AB

 

VHF/AM/5

 

Notis Fr-16

Fr-17

Fpl 35E,F

Sk60

AGA AB

 

VHF/AM/FM

Mångkanal

Notis Fr-17

Fr-19

Hkp 1,4

Tp79

COLLINS 618S-4

 

HF/AM

2,0-25Mhz

Mångkanal

 

Fr-20

Se FR30

 

 

 

 

 

Fr-21

Fpl 35B,E,F,D,C

35S,

35Ö, 32B,D,E.

Fpl29,60.

Hkp2,3,4,6

TP79, SK50

Mark

Jugoslavien Exp Marin,.

Norge Exp

Albatross.

AGA AB

1967-

VHF

AM/FM

Mångkanal

Notis Fr-21

Fr-21 ME2

Fpl 35D,F

SRT

1973-

Manöverenhet

Styrdata och Reserv

Notis Fr-21 ME2

Fr-22-24

 

 

AJ37

TP84, 85

Hkp 4C

AGA AB

 

VHF/UHF

AM/FM

Mångkanal

Notis Fr-22-Fr-24

 

 

Fr-23

SK60

Hkp3B

AGA AB

 

VHF/110-156MHz/AM/5

Notis Fr-23 och Fr-23B

Fr-25A

 Fr-25B

Fr-25C

Fr-25D

Hkp4A,TP79

TP84

Hkp4B

Hkp4C

COLLINS 618T-2B

COLLINS 618 T-2

COLLINS 618 T-3

COLLINS 618 T-3

1969-

 

1969-

1973-

HF AM/SSB

Notis Fr-25

 

Fr-26

SK61,TP53

BECKER

AR400A

1971-

VHF/AM

 

Fr-27

Hkp2,3B,4A

SRA CN 402

(polisradio)

 

70-87,5 MHz

FM/8

Notis Fr-27

Fr-28

Fpl35F,JA37

Hkp4B,4C,

Tp85

Nimrod(eng)

AGA AB

 

 

MARCONI licenstillverkning

1974-

VHF/UHF

AM/FM

Mångkanal

 

Notis Fr-28

Fr-29

JA37

AGA AB

1980-

VHF/UHF

AM/FM

Mångkanal+Styrdata och Jaktlänk

Notis Fr-29

Fr-30

Hkp4,Tp79

Tp83, AJ37-21

COLLINS 618P-7

 

UHF/AM

225-399,95

Mångkanal

 

Fr-31

Fpl60, JAS39

Sk61,

Hkp3B,Hkp9B,

Hkp10.

Pilatus Schweiz,

Australien

AGA AB

 

VHF/UHF/

AM/FM

Mångkanal

 

Fr-32

 

 

 

 

 

 

Fr-33

32A, Tp53

Sk60, SK61

BECKER AE2010/25S

 

VHF/AM

118-136,975 MHz Mångkanal

 

Fr-34

 

 

 

 

 

 

Fr-35

 

 

 

 

 

 

Fr-36

 

 

 

 

 

 

Fr-37

 

 

 

 

 

 

Fr-38

 

JAS39

AGA AB

 

 

 

Fr-39

 

JAS39

AGA AB

 

 

 

Fr-40

 

 

 

 

 

 

Fr-41

 

 

 

 

 

 

Fr-42

Sk50B,C

Hkp5

KING KY-195

 

VHF/FM

Mångkanal

 

Fr-43

Hkp3B,C

SRA C.602

(polisradio)

 

VHF/FM

78-79,9 MHz

 

Fr-44

(P)Hkp3C,HkP5

(R)Hkp6,Hkp10A

COLLINS

AN/ARC-186P

AN/ARC-186R

 

VHF/AM/FM

 

Fr-45

 

Hkp9A

KING KHF-950

 

HF/AMSSB

 

Fr-46

 

Hkp9A

MBB-105-988055

 

 

 

Fr-47

Hkp4B,C,

Hkp9,Hkp10

COLLINS

HF-9000

 

HF/AM/SSB/

DATA

Mångkanal

 

Fr-48

(R) Hkp10

 

(P) Hkp3C

Hkp9A

COLLINS

AN/ARC 182

 

 

VHF/UHF

AM/FM

Mångkanal

 

Fr- VHF2

 

Hkp9A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA010

 

Hkp3C, Tp53

AN/ARC-44

1962-2001

 

 Notis Ra-010

RA020

Hkp3C,

Hkp6A

SIGC-AN/ARC-131

 

 

 

RA040

Hkp3C

AN/ARC-114

 

30-75,95MHz

FM Mångkanal

 

RA051

 

Hkp1

COLLINS HF-102

 

 

 

RA105

 

HKP2

 

 

 

Armèstation

RA150

 

HKP2

 

 

 

Armèstation

 

 

 

 

 

 

Diana

 

 

 

 

 

 

Sarah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FD10

 

Fpl35 B,D

 SRT

 

 

 

FD11

 

Fpl35 F

 SRT

 

 

 

SIGNALANALYS

 

FPL 35D,F

 SRT

 1973

 

 

 

 

 

 

 

 

FB1

 

 

 

 

 

 

FB2

 

 

 Fpl35

 1962

 

 

FB3

 

 

 

 

 

 

FB4

 

 

 

 

 

 

FB5

 

 

 

 

Video

 

FB6

 

 

 

 

 

 

FB7

 

 

Sony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frp-1

 

 

 

 

 

 Notis Frp-1

Frp-2

 

 

 

 

 

 Notis Frp-2

Frp-3

 

 

 

 

 

 

Frp-4

 

 

 

 

 

 

Frp-5

 

 

 

 

 

 

Frp-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfon
/Hkp

 

 

 

 

 

 

AIC

 

 

 

 

 

 

Daisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS/VOR