Beskrivning Navigeringsradar PN-594 och PN-595
Utgiven av Försvarets Materielverk 1968.


Navigeringsradar PN-594/595 togs fram under 1960-talet för att fpl 35 skulle få ett modernt navigeringssystem som kunde samverka med de gamla PN-50-fyrarna som användes av fpl 29, fpl 32 och fpl 34.
Som framgår av beskrivningen var enheterna byggda med gammal beprövad elektronrörsteknik men också med moderna halvledarkretsar. Konstruktionen skulle tåla stora tryck- och temperaturvariationer samt motstå stora accelerations- och vibrationspåkänningar.

Vid mitten av 1980-talet genomfördes en minskning av frekvensbandet som systemet fick använda, vilket innebar modifiering av sändare, mottagare och manöverlåda. Dessa modifieringar är inte beskrivna i denna beskrivning.

 

Innehåll

 

Försättsblad och innehållsförteckning (176kB)

Inledning (2,18MB) - Navriktfunktion, navigeringsfunktion, landningsfunktion
                      och tekniska data.

Konstruktion  (2,94MB) - Monteringsbädd, apparatenhet och manöverlåda.

Verkningssätt (16,55MB)

     
 

- Allmänt
- Navriktfunktion
- Navigeringsfunktion
- Landningsfunktion
Enheternas funktion
- Kraftenhet
- Mottagare och sändare
- Pulsenhet 1
- Fördröjningsenhet
- Pulsenhet 2
- Monteringsram
- Antennväxlare
- Manöverlåda

sid 33
sid 34
sid 41
sid 50

sid 57
sid 61 och 64
sid 67
sid 82
sid 86
sid 100
sid 100
sid 100 - 105

 

Bilagorna 1 - 6  (441kB)
     - Installation i Fpl35, frekvenser, kanaler, kodlägen, kodpulser samt sidvinkel
       och pulsförhållande.

Bilaga 7    - Reläfunktioner i PE1 och PE2. *)

Bilaga 8    - Reläfunktioner i PE1 och PE2. *)

Bilaga 9 (1,86MB) - Kurvformer på sidorna 9:1 - 9:16

Bilaga 10   - Navriktfunktion och blockschema. *)

Bilaga 11   - Navigeringsfunktion och blockschema. *)

Bilaga 12   - Landningsfunktion och blockschema. *)

Bilaga 13   - Kraftenhet, kretsschema och förbindningsschema. *)

Bilaga 14   - HF-enhet, kretsschema och förbindningsschema. *)

Bilaga 15   - MF-enhet, kretsschema och förbindningsschema. *)

Bilaga 16   - Sändare, kretsschema och förbindningsschema. *)

Bilaga 17   - Pulsenhet 1, förbindningsschema. *)

Bilaga 18a - Pulsenhet 1, kretsschema. *)

Bilaga 18b - Pulsenhet 1, komponentlista. *)

Bilaga 19   - Fördröjningsenhet, kretsschema och förbindningsschema. *)

Bilaga 20   - Pulsenhet 2, förbindningsschema. *)

Bilaga 21a - Pulsenhet 2, kretsschema. *)

Bilaga 21b - Pulsenhet 2, komponentlista. *)

Bilaga 22   - Antennväxlare, kretsschema och förbindningsschema. *)

Bilaga 23   - Monteringsram PN-594, kretsschema och förbindningsschema. *)

Bilaga 24   - Manöverlåda, kretsschema och förbindningsschema. *)

PN-595 (4,79MB)  - Inledning, innehåll, funktionsbeskrivning, data,
                     konstruktion, verkningssätt, funktioner och bilagor. *)

Bilaga 23   - Monteringsram PN-595, kretsschema och förbindningsschema. *)

                   

*) Använd webbläsarens zoomningsfunktion.


Digital kopia av Beskrivning Navigeringsradar PN-594 och PN-595 framtagen av
Arboga Elektronikhistoriska Förening.
Februari 2010/GSg