Yom Kippur kriget, Oktoberkriget 1973
Två konfliktområden:
Sinai och Golanhöjderna
Egyptiska trupper går över Suezkanalen

Mobilt SA-6 system vars radar opererade på högre frekvenser okända för västmakterna

Luftvärnssystemet ZSU-23 vars radar opererade på frekvenser okända för västmakterna
Enmansopererad robot SA-7 verksam upp till 3700m

 

 

I oktober 1973 genomförde Egypten och Syrien ett överraskningsanfall mot Israel under landets största högtidsdag Yom Kippur. Syftet var att återerövra Sinai och Golanhöjderna som ockuperats av Israel sedan sexdagarskriget 1967.

Israel var dåligt förberett och underrättelsetjänsten hade försummat stora delar av den fientliga uppladdningen. Däribland att Sovjetunionen försett Egypten med 18 batterier av ett helt nytt mobilt luftvärnsrobotsystem SA-6, vars prestanda och egenskaper till stor del var okända för västmakterna.
Dessa mobila system var samgrupperade med marktrupperna under Egyptens framryckning i Sinai.
Dessutom ingick i anfallsstyrkorna det radarstyrda luftvärnssystem ZSU-23 och enmansopererade SA-7 robotar med IR-målsökare, båda helt okända vapensystem för Israel.

När Egypten inledde med en snabb och väl inövad övergång av Suezkanalen och syrierna stormade Golanhöjderna, var deras marktrupper och strategiska mål skyddade av dessa robotförband och luftvärnssystem.

De varnare och störutrustningar som varit effektiva mot SA-2 systemen i Vietnam var inte effektiva mot SA-6 målföljnings- och belysningsradar och ZSU-23 systemets radar.
De olika radarutrustningarna för SA-2 systemet låg inom frekvensområdet 2–6 GHz. För SA-6 och SA-7 systemen utnyttjades frekvenser inom J bandet, 10–20 GHz.

Bristen på uppdaterade varnarsystem för aktuella frekvenser ledde till betydande förluster av israeliska flygplan. Orsaken till detta var att luftvärnsrobotar tvingade det israeliska flygvapnet att uppträda på låg höjd, där flygplanen lätt föll offer för radarstyrt kanonluftvärn ZSU-23 eller SA-7 robotar eller finkalibrig eld.

Under Yom Kippur-kriget hade Egypten 18 mobila SA-6 system, uppbackade av 135 äldre SA-2 och SA-3 system och dessutom ca 3000 moderna SA-7 robotar.

Dessutom intog syriska styrkor större delen av södra Golan och placerade där snabbt ut 34 SA-2/3 robotsystem.

Under krigets första tre dagar förlorade Israel ett femtiotal flygplan under 1220 uppdrag, 4,1%. En ohållbar situation.
Till följd av dessa stora förluster blev det svårt att ge flygunderstöd till marktrupperna.
Detta ska ses mot bakgrund av att, överlägsenhet i luftrummet var en central del av den israeliska försvarsstrategin.
Israel förlorade totalt 109 flygplan under krigets 18 dagar.

Yom Kippur kriget var den största insatsen av flygplan sedan Koreakriget.
Runt om i världen analyserades händelseförloppet.
Frågan som ställdes var om moderna krigsflygplan kunde uppnå luftherravälde mot ett integrerat luftförsvar med tillgång till moderna robotsystem.

För israeliska flygvapnets del, kom svaret på denna fråga med resultatet av striderna i Bekaadalen, 9 år senare.

Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterat: 2017-05-11

Referenser:
Oktoberkriget  Wikipedia