Operativ Tidsperiod

 

 

 

Elektronisk Presentation EP  JA37

Indikatorutrustning EP-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP-12 Indikatorer i JA37 instrumentpanel

Större bild

 

 

 

 

 

Siktlinjeindikator SI med presentation

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målindikator MI med viss presentation

Större bild

 

 

 

Taktisk indikator TI med presentation

Större bild

 

Jaktversionen av flygplanet JA37 Viggen blev utrustad med ett svenskt presentationssystem efter en specifikation från Försvarets Materielverk FMV. Den utvecklades i huvudsak av Svenska Radio AB SRA i Stockholm med vissa influenser av amerikansk presentationsteknik.

Systemets instrument och indikatorer utgjordes av Siktlinjeindikator SI, Målindikator MI och Taktisk indikator TI för presentation av flygdata, navigerings- och radarinformation samt en Vågformgenerator VG och en Kraftenhet KE som understöd för indikatorerna.

Speciella manöverorgan för EP-12 saknades men systemet startades och stängdes av med signaler från den Centrala Datorn CD-107-s arbetsprogram för avioniksystemets huvudlogikmoder. Utöver dessa kunde även EP-12 interna funktionsövervakning släcka berörda indikatorer.

SI uppgift var att för flygföraren presentera flyg- och målinformation i dennes normala synfält ut genom flygplanets frontruta.
Enheten bestod av ett katodstrålerör med tillhörande magnetiska avlänknings- och fokuseringssystem samt ett optiskt system.
Även kretsar för högspänning och avlänkningsförstärkning ingick liksom lyspulsalstring, automatisk- och manuell ljusstyrkereglering, skyddsfunktioner och inbyggd test samt viss intern kraftförsörjning.
Från VG erhöll SI alla signaler för avlänkning och för styrning av lyspulsalstring och om dessa saknades släcktes SI av skyddskretsarna.
För presentation av ett riktmärke för reservsiktning fanns en glödlampa och reostat.

MI uppgift var att presentera alla måldata som flygplanets siktesradar PS-46 insamlade.
Enheten bestod av ett ljusstarkt katodstrålerör med högspänd fokus, optiskt filter, hög- och lågspänningsenheter samt kretsar för avlänkning, videobehandling, linjebreddning, mät- och skyddsfunktioner och var magnetiskt avlänkat.
Från VG erhölls alla avlänkningssignaler vilka förstärktes i X- och Y-förstärkarna. Videoförstärkaren innehöll ett minne där förstärkningsgraden lagrades och var en funktion av vald luminansnivå och vald ljusstyrka.


Olika indikeringslampor runt skärmen meddelade radarns olika tillstånd eller andra systems information.
En skyddsenhet i MI skyddade katodstråleröret från brännskador och släckte presentationen vid fel. Släckning skedde även vid fel i avlänkningen eller videosignalen.

TI konstruktion och uppbyggnad var i princip lika som för MI. TI hade dock mindre skärm och saknade indikeringslampor och hade inte dynamisk fokusering.

VG bestod av tre funktionsenheter.
Måldataenheten läser in radar- och IK-video samt lagrar och behandlar målinformation.
Symboldataenheten genererar styrsignaler baserade på information från CD-107 och måldataenheten.
Vektorgeneratorn utför teckenritning på SI, MI och TI samt genererar en kartbild på TI.

KE försåg SI, MI, TI och VG med erforderlig spänning och bestod av likriktare, omvandlare, filter och kretsar för styrlogik.
 

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2017-04-29
 

Källa: JA37 Beskrivning, del 1 och 4.

 

Läs mer:

Håkan Algefors deltog, som anställd vid FFV Underhåll, i programutveckling och hårdvarumodifieringar av EP-12 fram tills att JA-37 Viggen avvecklades. Han har i en artikel beskrivit utvecklings- och testmiljö, projektorganisation, utförda flygprov, problem under utvecklingen mm.

Artikeln heter "JA-37 Programutveckling och modifieringar på presentationssystem EP-12"