1923 nr 4

 

 

 

1924 nr 1

 

 

 

1925 nr 10

 

 

 

1926 nr 12

 

 

 

1930 nr 2

 

 

 

1945 nr 3

 

 

 

1938 nr 5

 

 

 

1930 nr 1

 
Amatörradiotidningar

Uppdaterat 2019-03-06

 

Njut av artiklar och dåtidens annonser!
Komplettering av saknade nummer sker efterhand.

 

Populär Radio

Samtliga nummer från 1929 till 1953 i egen portal.


Radio och Television

Utgavs 1954-1983 som en efterföljare till Populär Radio. Digitalisering pågår.
Klara nummer i egen portal.
 

Radio

 Utgavs 1923 -1932. Vi har digitaliserat spridda nummer från 1923 till 1932.

Radioamatören

Radioamatören utgavs 1924 – 1932. Vi har digitaliserat huvuddelen från åren 1924-1929.

 Radio och Radioamatören 1933-1936

De två tidningarna Radio och Radioamatören sammanslogs 1933 och blev logiskt ”Radio och Radioamatören”. Huvuddelen av dessa nummer har vi  digitaliserat.

Tidningen utgjorde även organ för Svenska Radioklubbars Förbund.

Många decembernummer innehåller förteckning över årets artiklar, vilket underlättar sökning. Tidningarna vände sig till intresserade av radio- och grammofonteknikens framsteg. Många intressanta artiklar om ny teknik och byggbeskrivningar av olika apparater.

Radiotidningen QRX

Aktuell tidskrift för kortvågsamatörer, radiotelegrafister och tekniker. Officiellt organ för Göteborgs Kortvågsklubb med flera.

Radio och Grammofon

Organ för Svenska Radioklubbarnas Förbund och Föreningen Sveriges Sändaramatörer

QTC

Sveriges sändareamatörers tidning QTC 1932-48 med avbrott för krigsåren då samarbete skedde med tidningen Populär Radio. Sändaramatörerna var ofta först med tekniska lösningar, vilket dessa tidningar visar. (QTC = telegrafiförkortning för "jag har meddelande till dig")

Radioteknisk Revy

Utgavs månadsvis 1929-32, kvartalsvis 1933.
Ytterligare en radiotidning med teknisk information och byggbeskrivningar.
Flera artiklar om eliminering av radiostörningar, aktuellt redan då...
 

Av AEF digitaliserade nummer

Radio

1923

 

 

 

4

 

6

7

 

 

 

 

 

Radioamatören

1924

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

1925

1

2

3

4

5

6

7-8

9

10

11

12

1926

1

 

3

 

5

6

 

 

 

10

11

12

1927

1

2

3

4

 

 

 

8

9

10

11

12

1928

1

 

3

4

5

6

 

8

 

 

 

 

1929

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

1932

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio och Radioamatören

1933

1

2

3

4

5

6

7-8

9

10

 

12

1934

1

2

3

4

5

6

7-8

9

10

11

12

1935

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1936

1

2

3-4

5

6

7

8

9

10

11-12

Radio och Grammofon

1930

 

2

3

4

 

 

 

8

9

 

 

 

1930

 

 

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

1931

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

1932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Radiotidningen QRX

1945

 

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

1946

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

QTC

1938

 

 

 

 

5

6

7

8

9

 

 

 

1939

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

1946

 

 

 

 

 

 

7-8

9

10

11

12

1947

1

2

3

4

5

6-7

8

9

10-11

 

1948

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Radioteknisk Revy

1930

1

 

3

 

 

 

7

8

 

10

 

 

1931

1

 

3

4

5

 

7

8

9

 

 

 

1932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1933

1
jan-mars

2
maj-juni

3
oktober

4
december

 

 

 

 

 

1933 nr 1

 

 

 

1934 nr 1

 

 

 

1935 nr 12

 

 

 

1936 nr 11-12

 

 

 

1932 nr 12

 

 

 

1951 nr 12

 

 

 

1948 nr 12

 

 

 

1933 nr 4