1923 nr 4

 

 

 

 

1924 nr 1

 

 

 

 

 

1961 nr 2

 

 

 

 

1925 nr 10

 

 

 

 

 

1926 nr 12

 

 

 

 

 

1930 nr 2

 

 

 

 

 

1945 nr 3

 

 

 

 

 

1930 nr 1

 

 
Elektroniktidningar

Njut av artiklar och dåtidens annonser!
Komplettering av saknade nummer sker efterhand. Av AEF skannade tidningar är OCR-bearbetade vilket innebär att innehållet är sökbart.

 

Populär Radio

Populär Radio riktade sig till en bred allmänhet och innehöll förutom populärvetenskapliga och tekniska artiklar även noveller med radio som tema.

Samtliga nummer från 1929 - 1953 i egen portal.


Radio och Television

Tidningen utgavs 1954-1983 som en efterföljare till Populär Radio (1929-1953). Inriktningen var att följa den snabba utvecklingen inom området.
Samtliga nummer från 1954 - 1983 i egen portal.
 

QTC

Sveriges sändareamatörers tidning QTC 1927-48 med avbrott för krigsåren då samarbete skedde med tidningen Populär Radio. Sändaramatörerna var ofta först med tekniska lösningar, vilket dessa tidningar visar. (QTC = telegrafiförkortning för "jag har meddelande till dig")

Se egen portal!

 

Elektronik

I Teori och Praktik

En djuplodande tidning för ingenjörer om dåtidens elektronikutvecklingen.

Koncentrerad information ges också om nya produkter och industriförändringar. 1961-1971

Se egen portal

 

 

Radio

1923

4

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1927

11

 

 

                 

1928

4

6

7

8

14

17

           

1930

2

3

4

8

9

13

14

15

       

1931

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932

12

 

 

                 

 

 

Radioamatören

1924

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

1925

1

2

3

4

5

6

7-8

9

10

11

12

1926

1

2

3

 

5

6

 

 

9

10

11

12

1927

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1928

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1929

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

1930

 

 

 

4

 

 

7-8

9

10

11

 

1931

1

2

 

4

5

 

7-8

 

 

 

 

1932

 

2

3

4

5

 

 

 

 

 

11

12

(sidor saknas)

 

 

Radio och Radioamatören

De två tidningarna Radio och Radioamatören sammanslogs 1933 och blev logiskt ”Radio och Radioamatören”. Huvuddelen av dessa nummer har vi  digitaliserat.

Tidningen utgjorde även organ för Svenska Radioklubbars Förbund.

Många decembernummer innehåller förteckning över årets artiklar, vilket underlättar sökning. Tidningarna vände sig till intresserade av radio- och grammofonteknikens framsteg. Många intressanta artiklar om ny teknik och byggbeskrivningar av olika apparater.

1933

1

2

3

4

5

6

7-8

9

10

11

12

1934

1

2

3

4

5

6

7-8

9

10

11

12

1935

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1936

1

2

3-4

5

6

7

8

9

10

11-12

 

 

Radio och Grammofon

1930

2

3

4

8

9

 

 

   

 

 

 

1930

13

14

15

   

 

 

 

 

 

 

 

1931

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiotidningen QRX

Aktuell tidskrift för kortvågsamatörer, radiotelegrafister och tekniker. Officiellt organ för Göteborgs Kortvågsklubb med flera.

1945

 

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

1946

1

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

Radioteknisk Revy

Utgavs månadsvis 1929-32, kvartalsvis 1933.
Ytterligare en radiotidning med teknisk information och byggbeskrivningar.
Flera artiklar om eliminering av radiostörningar, aktuellt redan då...

1930

1

 

3

 

 

 

7

8

 

10

 

 

1931

1

 

3

4

5

 

7

8

9

 

 

 

1932

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1933

1
jan-mars

2
maj-juni

3
oktober

4
december

 

 

Länk till tidskrifter med flyghistorisk inriktning

 

 

 

1933 nr 1

 

 

 

 

1934 nr 1

 

 

 

 

1971 nr 1

 

 

 

 

1935 nr 12

 

 

 

 

 

1936 nr 11-12

 

 

 

 

 

1932 nr 12

 

 

 

 

 

1951 nr 12

 

 

 

 

 

1933 nr 4