Innehåll i avsnittet Motmedel
Utrustning för radarvarning och störning av radio- radar- och IR-system

Allmänna artiklar

Titel

Författare

Motmedel inom flygvapnet 1950-2005  Sammanställning av dokumenterade intervjuer med motmedelsfolk inom flygvapnet. Rapporten omfattar i huvudsak teknisk information,
Författaren,
som så många andra ”telekrigare” i Sverige, är medlem i Viking Roost ett svenskt chapter inom den världsomspännande organisationen AOC , Association of Old Crows  (pdf 1,9MB)

Bengt Bergqvist

Radarstörning mot svensk flygradar Utrustningar för anfallsövningar mot störande mål

Göran Hawée

Tidig motmedelsforskning vid FOA 3 Från FOA veteranernas seminarium i Linköping 1992

Sture Risberg FOA

FOI orienterar om Telekrig  Orientering om militär verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska spektrumet. Ansenligt dokument på 94 sidor

Artikel i "FOI orienterar om" nr 5 2005

Lärobok i telekrigföring för luftvärnet – Radar och radartaktik

Mycket informativ.
Innehållsförteckning  Klickbar
Komplett bok 442 sidor 10MB

Försvarsmakten 2004

Utrustningar inom Motmedel

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Bakomvarnare
AN/APS-13

J26
S29C

Aktiv bakomvarnare. Pulsradar UHF för detektering av bakomvarande flygplan

1953-1957

Bakomvarnare
PQ-17

S29C

Detektera och indikera radarbelysning på X bandet

1957-1967

Radarvarnare
F9/5

A32A
S32C

Detektera och indikera radarbelysning på X bandet

1966-1978

Radarvarnare
APP-11

A32A
S32C

Detektera och indikera radarbelysning på S, C, och X banden. Del av Box3

1968-1979

Radarvarnare
APP-15

S35E

Detektera och indikera radarbelysning på C, S, X och Ku banden

1974-1979

Radarvarnare
APP-27

AJ37
SF/SH37

Detektera och indikera radarbelysning på S, C, X och K banden

1971-2000

Radarvarnare
APP-73

JA37

Detektera och indikera radarbelysning på X och Ku banden. Digital logik

1981-2005

Radarvarnare
App-91B

J32B och J32E

Störsändare

1971-1998

Störkapsel KA

AJ37
SF/SH37

Störsändare för egenskydd genom bland annat maskerande störning och avhakning C-X band

1972-1981

Störkapsel U22

AJ37
SF/SH37

Störsändare för egenskydd genom bland annat maskerande störning och avhakning C-Ku band

1981-2005

Ingeborg

J32E

Signalspaningsmottagare med antenner i radomen täckte radarfrekvensbanden S, C och L

1971-1998

MERA

J32E

Manöver Enhet RAdio. Stör och sökfunktion på radiofrekvensområdet

1971-1998

Övningsstörsändare G24

J32E

Svepstörsändare L, C och S band. Störning framåt. Samverkade med yttre störkapsel  Adrian.

1971-1998

Övningsstörkapsel
SUNE

A32, J32, J35

Radarstörning på X-bandet.  Maskerande brus- och vilseledande pulsstörning

1965-1973

Övningsstörkapsel
PETRUS

J32B,E

Radarstörning på X band. Maskerande brus- och vilseledande störformer. Låsmottagare/Radarvarnare. Analog logik.

1971-1986

Övningsstörkapsel
PETRUS NY

J32E

Radarstörning på X band. Maskerande brus- och vilseledande störformer. Låsmottagare/Radarvarnare Digital logik.

1985-

Övningsstörkapsel ADRIAN

J32E

Svepstörsändare C alternativt S band

1971-