Arboga Elektronikhistoriska Förening
AEF
 

Föreningen har som mål att dokumentera historien om det svenska flygvapnets utveckling inom elektronikområdet under det kalla kriget 1945 – 1990 och förmedla denna kunskap i ord och bild i ett virtuellt museum.

Elektronikutvecklingen under denna period gick mycket fort. Elektronikens byggstenar förändrades radikalt, från elektronrör via transistorer till integrerade kretsar. Därtill datorer med systemegenskaper realiserade i programvara.

Den snabba utvecklingen bidrog i hög grad till Försvarsmaktens och försvarsindustrins förmåga att höja vapensystemens prestanda och att hantera en ständigt ökad informationsmängd.

 

Flygvapnets elektronikhistoria behandlas inom tre områden:

  • Avionik, den flygburna elektroniken, som har en avgörande betydelse för stridsflygplanens prestanda

  • Marktele, den markbaserade elektroniken, med komplexa system för ledning, luftbevakning, stridsledning och flygverksamheten

  • Mätteknik, för att effektivt säkerställa hög tillgänglighet och prestanda för alla system under dess livslängd

För att ge en bakgrund skildras även händelser i vår omvärld, den internationella utvecklingen inom data- och elektronikområdet och den allmänna utvecklingen inom det svenska flygvapnet, den drivande kraften.

 

Vi dokumenterar dessutom den lokala historien med tonvikt på den kompetens som byggdes upp i Arboga.

 

Har du synpunkter på vår webb, skriv till vår webbmaster.